ČT = arogance : zákony + etika + pluralita = urgence ................................... 8. XI. 2003 
Žádost  k  veřejnoprávní  televizi ,  aby  uplatňovala  vyhlašovanou  etiku  a  profesionalitu.
.
                         Urgence  opakované  dlouhodobé  žádosti,
                                    o  zveřejnění  statistik 
     ohledně  plurality  a  vyváženosti  v  praxi  České televize.
 
Urgence ve věci veřejné                                     Praha sobota 8. listopadu 2003
(DOPORUČENĚ + DODEJKA)
 
Č E S K Á   T E L E V I Z E,    generální  ředitel  pan   Jiří  J A N E Č E K
Věc:  Zajištění  a  kontrola  plurality  témat,  účinkujících,  i  autorů  v  ČT 
 
Vážený pane generální řediteli,

      téměř před  třemi měsíci  jsem předal podatelně  České televize  žádost ohledně 
zajištění a kontroly = plurality témat,  účinkujících, i autorů, ve vysílání veřejnoprávní
televize. 
      Je možné, že žádost se k Vám nedostala,  kvůli  zatím  přetrvávajícímu elitářství 
a  cenzorské  intelektuálštině  těch,  kteří  pro svou   licoměrnost  nutně " potřebují "
Etický kodex České televize;  postrádajíce vlastní  svědomí  a  lidskou  vstřícnost.   
A tak svými dobře  placenými machinacemi  zneužívají výhod netotalitní společnosti
a  výrazně  porušují  zásady  dobrých  mravů,   i  speciální  zákony = 
       zákon o České televizi,  a  zákon o svobodném přístupu k informacím. 
       Proto  Vás  žádám   nejenom   o  zodpovězení  otázek,  obsažených  v  žádosti 
z  19. srpna  2003,   ale  též  o  sdělení,  jaká  opatření  ( a vůči  komu )  jste  učinil, 
v  souvislosti   s  ignorováním  obecně  prospěšného  požadavku. 
       Tím spíš, že požadavek je v souladu s tím, co vykonali a vytrpěli všichni,  
kterých  budeme  vzpomínat  17. listopadu,   při  čtrnáctém  výročí  zhroucení
totalitního režimu KSČ = Komunistické strany Československa. 

       S  pozdravem a  s  přání  lepších  dní              

                                                                          Bohuslav  HUBÁLEK 
                                                                    
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                190 00  PRAHA  9  Českolipská  19       

.....

                                          
Doplňující  informace.

          Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob ( k této tématice to jsou generální ředitel a šéfredaktoři ČT ); nebo poslouží 
          klíčová slova na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD, například 19. srpna 
          2003. 
          Texty od zahájení 1. července 2000 až do 1. ledna 2003  už nejsou  zde přístupné.    
          Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky  
          z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.
.