HALÓnoviny +KSČ : justice : spravedlnost= neshody= DOKUMENT ....... 7. XI. 2003
Vrchní státní zastupitelství v Praze neshledává trestnost popírání zločinů komunismu, v deníku KSČM.               
  .                           Úvodní  informace.
.
HALÓ noviny otiskly  19. září 2002  redakční  komentář,  ve kterém tvrdily = 
         
.... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu 
          a tím  i  potvrzena teze,  kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  
         mu  později  schválili zákonodárci  o  zločinnosti  komunistického  režimu. 
         Dodnes se totiž nic podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo 
          prokázat. 
.....

Od té doby se vleče úsilí, aby byl respektován  § 261a  trestního zákona, který
jednoznačně říká = 
          Kdo  veřejně  popírá,  zpochybňuje,  schvaluje nebo  se snaží ospravedlnit 
          nacistické  nebo  komunistické genocidium  nebo jiné zločiny nacistů nebo 
          komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců 
          až tři léta.

Jednání o  postih  zmíněné neobolševické  provokace  je  průkazně zaznamenáno 
na  těchto www.  stránkách,  včetně  souvisejících  dokumentů.   Dnes  k  nim  přibylo
                                                  zamítavé  stanovisko = 

  .  
   
 

    

 
  

                                       Doplňující  informace.

       
1/ V pondělí 3. listopadu 2003 jsem se byl zeptat v podatelně VSZ Praha, jaký je stav
               trestního oznámení  na  HALÓ noviny,  a  jakou  má  u  nich  spisovou  značku. 
               Na  základě  získaných údajů  jsem  v  úterý  dopoledne,   4. listopadu,  telefonicky 
               hovořil s vedoucí OTŘ  = odbor trestního řízení  =   paní  PROCHÁZKOVOU. Ta  
               mi  řekla,  že písemné vyrozumění  bylo odesláno 3. listopadu. Jenže dotyčný dopis,
               datovaný pondělkem  27. října,  má na obálce čtvrteční  podací razítko  06. 11. 03
              
Doručený byl dnes, v pátek 7. listopadu 2003 = v den 86.výročí bolševické VŘSR,
               počátku krvavé diktatury i hladomorů, v takzvaném " ráji dělníků, rolníků a pracující
               inteligence "   na území  už  zeměpisně  zaniklého  Svazu  sovětských  socialistických 
               republik ( SSSR ).  Způsoby  tehdejšího  vládnutí  jsou však očividně přetrvávajícím 
               vzorem mezi  pohrobky  a  ctiteli  nomenklaturní  moci,  bez ohledu na jejich  daleko  
               vyšší  příjmy  a   významné všeobecné  výhody  nynějšího  netotalitního
  státu.
                
         2/ Možné  návaznosti  a  další  podrobnosti  lze  vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
             osob  nebo  podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách   zpravodajství  DOKLAD
             ( například  4. srpna 2003 ).
             Texty  od  zahájení  1.července 2000  až do 1.ledna 2003  už  nejsou  zde  přístupné.    
             Jsou archivovány na 
CD ROM.   Představu o jejich zaměření podá  otevření  souborů 
             s  obsahem  titulků  z  roků  2000-2002.   Jsou 
rovněž   v  záhlaví   úvodní  stránky.