MZdravotnictví : osvěta = chřipka + TBC + SARS + meningitida ..........................   4. XI. 2003
Osvěta proti epidemiím je úkolem ministerstva, médií a jiných institucí, jakož  i nás všech!
.
 
           B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L,
   
i  s  částečně   zakrytými   ústy,  a   bez  kapesníku,
         je šiřitelem nebezpečných infekcí,
                zejména  chřipek a tuberkulózy.  
 

.......

....

Žádost  ve  věci  veřejné                                                    Praha úterý 4. listopadu 2003

Ministerstvo  zdravotnictví  ČR,  odd. styku s veřejností  
Věc:  Zdravotnická  osvěta,    média,  a  jiné  instituce
Příloha 1:                                                                                                         Počet listů:
Dopis z 25.března 2003                                                                                                 1

   Téměř  před  osmi  měsíci jsem elektronicky odeslal  připojený dopis,  ale dodnes je
bez  patřičné odezvy,  jakoby  neexistovaly =  
        a/  evidenční  a administrativní vymoženosti 21. století  
        b/  zájem  o  publicitu  ve  prospěch  lidského  zdraví,  
        c/  zákon o  svobodném  přístupu  k  informacím.
   Kapénková infekce, šířená kašlem a kýcháním, bez řádného zakrytí úst kapesníkem,  
je  rozšířeným   zlozvykem  a   častým   zárodkem  několika   závažných  onemocnění.
Mimo chřipky,  tuberkulózy  a  SARS,  je to také  smrtelná meningitida, jak o ní psaly
celostátní deníky :
     =  Nedělní BLESK ( 26. října ) =   varovná  reportáž  s  dokumentární  fotografií,  
     = Hospodářské  noviny ( 30. října ) = obsáhlý článek, ve čtvrteční příloze Zdraví 

   Je nesporné, že prvořadým zřetelem jsou zdravotní hlediska; avšak ta nutně ovlivňují
jak   výdělek  jednotlivců,   tak  i  celkové  pracovní  a   hospodářské  výsledky;  tedy 
i  množství  peněz  do  všech  složek  státního  rozpočtu,  včetně  zdravotnictví.  
Je dobře,  že  televizní stanice opakují  četná  dopravní  varování,  že  na  bilboardech 
a  jinde  jsou  výstrahy  o  zhoubnosti  kouření,  že v  tramvajích  slyšíme o  nebezpečí  
od  kapesních  zlodějů, atp.  Proč ale  naprosto  chybí  rovnocenná  osvěta  proti 
nákaze,  která už  dokázala naráz ochromit dopravu, školství, výrobu, obchod,  
i  administrativu ?  
Zvlášť,  když je v dohledu  nová vlna chřipkového onemocnění.    

    S pozdravem a s očekáváním vhodného řešení, i odpovědi,

                                                                                     Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                                 
              www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                          190 00  PRAHA  9  Českolipská 19  


                            Příloha 1  =  Dopis z úterý 25. března 2003..
.

Dopis ve věci veřejné                                                             Praha úterý 25. března 2003  

Ministerstvo  zdravotnictví  ČR,  odd. styku s veřejností  
Věc: Aktuální zdravotnická osvěta  a  veřejnoprávní média

    Mám prosbu a dotaz, ohledně aktuální  zdravotnické osvěty, při vyžádané pomoci  
České televize a Českého rozhlasu.  A  to i  teď,  kdy sice  končí celostátní epidemie 
chřipky,  ale už delší dobu  hrozí  narůstající  šíření  tuberkulózy  plic.  Nejčerstvěji se 
přidává SARS,   infekce asijského zápalu plic (HongKong).

      Všechny tyto choroby ovlivňuje  kapénková nákaza,   zejména   při bezohledném  
kašli  mezi  množstvím  lidí.   Ne každý si totiž  zakryje  ústa kapesníkem. Místo toho  
občas  vídám  pěst,  nebo  pěstičku,   která  však  slouží   spíš  jako  širokopásmový  
rozprašovač,  než  jako  účinná  zábrana.

    Zajímalo by mě =
A/  Kolik lidí celkem podlehlo právě končící epidemii chřipky ?
B/  Kolik  dní nemocnosti  celostátně  připadá na tuto epidemii ?
C/ Jaký je celostátní peněžní odhad spotřebovaných léčiv a lékařské péče,
     v souvislosti s touto epidemií ?
E/ Uvažujete  o  tom,   že  by  zejména  Česká televize  vysílala  vaše  názorné 
     šoty, v  nejsledovanější době  před večerními zprávami = alespoň částečně, 
     místo 
vlastní  hádankové  reklamy  o  výhledově  budoucích   filmech 
     v programu ČT ?  Zřejmě by to bylo prospěšnější plnění  veřejnoslužebního 
     poslání České televize,  i Českého rozhlasu.  A to nejenom  pro  zdraví lidí,  
     ale  i  pro  tvorbu  společného  národního  produktu.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce            Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                                  
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                              190 00  PRAHA  9  Českolipská 19 


                                            Doplňující informace.
        
1/  Tento dopis jsem dnes odpoledne předal podatelně Ministerstva zdravotnictví ČR,
                v Praze 2, Palackého náměstí č.4. 
           2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
                osob,  nebo podle klíčových slov  na  titulních stránkách  zpravodajství 
DOKLAD,
                například  11. a  25. března  2003.