ČT 1 :  advokáti + HUČÍN  = soud : NBÚ = prověrky   .......................................... 28.  X. 2003
 
Přepis z hlavních večerních zpráv prvního programu České televize, v neděli 26. října 2003.
.                        Upřesňující   informace  k  »  případu  HUČÍN  «.
.
Marcela AUGUSTOVÁ, Roman PISTORIUS, moderátoři ČT 1 =
Už více než rok nemůže Okresní soud v Přerově pokračovat v případu bývalého důstojníka 
BIS a  předlistopadového disidenta  Vladimíra  HUČÍNA. Proč?  V jeho kauze se objevují 
utajované  dokumenty  a  podle  novely  příslušného zákona  musí proto  Hučínovy obhájce  
prověřit  Národní bezpečnostní úřad.  A  právě  proti tomu  protestuje  Advokátní komora. 
Podle ní  nová povinnost  porušuje  právo na  svobodnou volbu  obhájce.  Rozhodnout má 
Ústavní soud.  Zatím  to  neudělal.
Milan HULÍK, obhájce Vladimíra Hučína = 
Pan  HUČÍN  prohlásil,    že  nechce  mít  jiné  obhájce  než  doktora  HULÍKA a doktora 
DEVÁTÉHO, a v případě, že doktor DEVÁTÝ a doktor HULÍK nebudou moci obhajovat, 
tak nevím, jak to teda potom soud zařídí. Nikdo totiž nemůže Vladimíru HUČÍNOVI nařídit, 
aby  si  najal   jiné  zástupce.   Najít  obhájce s  bezpečnostní  prověrkou  je  navíc v  České
republice   téměř   nemožné.
Jiří KLOUZA, tajemník Advokátní komory ČR =
To jsou opravdu jedinci, nepřevyšující deset osob. Přerovský soud kvůli nejasnostem musel 
řízení přerušit  a  požádat,  aby o  platnosti  novely  rozhodl  Ústavní soud.
Michal JELÍNEK, předseda senátu Okresního soudu v Přerově = 
V tuto chvíli nemůžeme pokračovat v řízení, musíme vyčkat návrat spisů z Ústavního soudu 
a  vyčkat  tedy  jeho  rozhodnutí. 
Drahomíra DRABCOVÁ, mluvčí NBÚ =
Národní bezpečnostní úřad navrhuje, aby všichni advokáti zůstali v osobách prověřovaných, 
protože Česká republika  je  vázána  mezinárodními smlouvami  a ty  jako  takové  výjimky 
nepřipouští.  V současné  době  se navíc  připravuje  nové  znění  zákona.  NBÚ  ale i tady 
s  bezpečnostními  prověrkami  advokátů  počítá.  Změnit by vše  mohlo  pouze rozhodnutí 
Ústavního soudu.  To je  zatím  v  nedohlednu.  Jedině mohu  doporučit  všem  advokátům,
aby si  podali  žádost  o  prověření,  a uvidíme co bude dál. Další novela zákona o ochraně 
utajovaných skutečností  má  začít  platit  příští  rok.  V současné době probíhá druhé kolo
připomínkovacího  řízení.  
.


                                    Doplňující  informace.

 
      1/  Možné návaznosti a další  podrobnosti lze nejlépe vyhledat podle rejstříku
             pojednávaných osob,  nebo  podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  
             tohoto   zpravodajství. 
        2/
  Na  internetu  jsou  přístupné   pouze  ty  plné  texty,   uvedené  na   titulní 
             stránce a v jejím záhlaví  =  
OBSAH  a  TEXTY .     Ostatní  jsou  archivovány   
             na 
CD ROM.   Představu o jejich zaměření podá otevření souborů v položce   
                = OBSAH  roků =   
s přehledem klíčových slov a titulků od 1. VII. 2000.
       3/  Protože pondělní noviny a internetové stránky = 27. října 2003 = pomíjely 
            tuto  události,   přepsal  jsem  ji  z  vlastního  videozáznamu,   jako 
snáze 
            použitelný   dokument. 
...           .