27. X. 2003
   PSP ČR
+ FORUM  MEDIA '03  = průvodní dopisy k  totožným  Připomínkám,  
  poslaným  
1/ Komisi  Poslanecké sněmovny,     2/  Odbornému  kongresu.  
   Totožná příloha  průvodního  listu  Komisi Poslanecké sněmovny  i  Odbornému kongresu
   je  zveřejněna  samostatně,   rovněž   27.  října  2003.
kongresety.htm
1/

2/  Dopis ve věci veřejné                                     Praha  pondělí  27. X. 2003

     Odborná   konference   FORUM   MEDIA '03
     
Věc:  Připomínky  k naším sdělovacím prostředkům

     Vážení,
     následující text, v rozsahu necelých dvou stránek formátu A4, se týká dvou
     stěžejních  nedostatků.  Rád bych o nich promluvil přímo, ve vymezeném času.
     Pokud  se  tak  nestane,  žádám  vás,   abyste  moje   Připomínky   zařadili 
     do kongresového sborníku.

     S pozdravem a s přáním úspěšné práce         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                     
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                 190 00  PRAHA  9  Českolipská  19

....