Martin STÍN = pseudonym + horlení  : občan Zd. JEMELÍK ........ 21. X. 2003
Horlivý  publicista  ignoroval  dotaz,  odhalila  ho teprve dnešní  zpráva  ČTK.

Martin STÍN  = Zdeněk JEMELÍK .
S velkou pravděpodobností to vyplývá  ze včerejšího zpravodajství České tiskové
kanceláře  =  20. X. 2003, 14:08 hodin =  o  příštím jednání  Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání:
" ..... Reportáže   Mocipán  a  Anděl smrti   se  nelíbily  Zdeňkovi  Jemelíkovi,
který píše pro Literární noviny pod pseudonymem Martin Stín
. ..... ".

Avšak ani  M. STÍN,  ani  Zd. JEMELÍK,  nejsou v  telefonním seznamu,
aby s plnou zodpovědností a v každodenní praxi otevřeně a operativně přispívali
k  plnění  toho,  zač  " bojují "  svým  přeopatrným  způsobem.

Kvůli  srovnatelnému  jednání  jiných  tzv. celebrit  platí  v  plné šíři  obrazné
přirovnání z písně, kterou už před lety napsal folkař Wabi DANĚK =
                                               " 
..... zpíváme  málo,  kecáme  dlouze ....  ".
.

....
   Dřívější  doplňující  informace:
  
( zveřejněná 11. února 2003 v  doklad-hubalek, na kterou nikdo nereagoval. ) 
   
     Dopisovatel  Martin  STÍN  velice často publikuje  delší a kritické komentáře 
    v mnoha  různých periodikách, třeba i ve Večerníku Praha. Jeho signatura bývá 
    někdy doplněna údajem Praha 10.  Jenže nikdo takový  nebyl a  není k nalezení 
    v  pražském  telefonním seznamu.  Připomíná  to  Járu da CIMRMANA  a  jeho 
    odbojnou báseň s názvem  Svou pravdu nebudeme skrývat, posléze nalezenou  
    v  dutině  vycházkové hole. Také proto posílám  tento text do Večerníku Praha, 
   
k doručení značce Martin STÍN.

   Dnešní  doplňující  informace:

    1/  Možné  návaznosti  a  další  podrobnosti  lze nejlépe vyhledat  podle  rejstříku
         pojednávaných osob,  nebo podle  klíčových slov na titulních stránkách tohoto
         zpravodajství. 
    2/
  Na  internetu  jsou přístupné  pouze  ty  plné texty,  uvedené  na  titulní stránce 
         a v jejím záhlaví  = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM. 
         
  Představu o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce  OBSAH  roků =
          
s přehledem  klíčových slov  a  titulků  od 1.července 2000.
    3/ Například  známý  režisér,   pětaosmdesátiletý  pan   Jiří  KREJČÍK,
        umělecky  a  otevřeně hovoří  k  současným  zločinům a  machinacím. 
        V  letošním  říjnu  to  byl  jeho  televizní pořad  o pochybné privatizaci
        v Národním divadle. Věcnou a adresnou kritiku nehalí do pseudonymu,
        ani nezapírá své pražské bydliště a telefonní číslo.  
        Navíc tím podává další důkaz o  nesmyslnosti  existujících generačních
        předsudků a pověr; zejména v porovnání s různými " stíny "statečnosti.
    4/
Kvůli  technickým  potížím  bylo  zveřejněno  na  internetu  až  24. října 2003.
.