Český rozhlas : pluralita + informace = utajování = DOPIS  ..................... 13. X. 2003
 
Generální ředitel KASÍK vytrvale neodpovídá  na  zásadní hlediska, stanovená i zákonem  o ČRo.

           Doplňující  informace a přetisk dopisu gen. ředitele ČRo

 
    1/  Možné  návaznosti  a  další  podrobnosti  lze   nejlépe   vyhledat  podle  rejstříku
            pojednávaných osob,  nebo podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto
            zpravodajství. 
      2/
  Na internetu jsou přístupné pouze ty plné texty, uvedené na titulní stránce a v jejím 
           záhlaví   = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM.   Představu 
           o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce 
OBSAH  roků =    s přehledem  
           klíčových slov  a  titulků  od 1. července 2000.
      3/  Souběžně se zveřejněním posílám výše uvedený dopis elektronickou poštou,  
           jak  generálnímu řediteli  Českého rozhlasu,  tak i  Radě Českého rozhlasu.
      
.           .