ČT : komunismus + "samet " + dnešek = film = neúplnosti ............ 22. IX. 2003
 
Po listopadu  1989,  ale  i  dnes,  působí   těžko  postižitelná  mlžení  s  informacemi.   
  .
Dotaz ve věci veřejné
                                                   Praha  pondělí 22. září 2003

ČESKÁ  TELEVIZE, Ing. Jan ŠTERN, autor filmu Tlustá čára 1 ( 21. IX. 2003) 

Vážený pane kolego, bývalý poslanče FS ČSFR,

    včera večer jsem se zájmem sledoval trojdílný dokumentační pořad, věnovaný  ne-
vyrovnání se s totalitou režimu KSČ ( ČT2, od 20:00 hodin ). 

    Oba  jsme  zúčastněnými  pamětníky.  Proto mě  překvapilo,  že  nikdo  sebemenší 
zmínkou nepřipomněl aspoň zákon č. 480/1991 Sb. o době nesvobody (1948-1989),
schválený  13. listopadu 1991  Federálním  shromážděním  ČSFR,  po třičtvrtěročním   
překonávání  rozličné   nepřízně   =   bohužel,   i  z  řad  nekomunistických   poslanců.

    Musím  dodat,   že  návrh  tohoto zákona  jsem shrnul  do jeho  stručné podoby až 
na rozmezí ledna a února téhož roku.  Stalo se tak po delším shánění a studiu právních 
dokumentů  z knihoven ( = denacifikační dekrety, rozsudky Norimberského tribunálu, 
Postupimské dohody),  i ze zastupitelských úřadů  Francie ( o odboji a  kolaboraci ), 
Chile ( depinochetizace ), Španělska ( defrankizace ). 

    Ne každý z poslanců, bývalých politických vězňů režimu KSČ,  byl ochotný přidat
svůj podpůrný podpis k navrženému zákonu FS ČSFR,  parlamentnímu tisku č. 517.  

    Teprve potom se objevil návrh protikomunistického usnesení  FS ČSFR, s číslem
parlamentního tisku 525. Předkladatelem byl poslanec Ing. Pavel BRATINKA, spolu
s předsedy poslaneckých klubů  =  Jan SOKOL (OF) +  Milan ŠÚTOVEC (VPN) + 
Konštantín VIKTORÍN (KDH) + Václav BENDA (KDU) + Marián VRABEC (SNS)
Miklós DURAY (ESW-MKDH) + Zdeněk VYSLOUŽIL (HSD).

     Když jsem nabízel poslanci  BRATINKOVI  sloučení obou návrhů, a tím  ujednotit 
a  urychlit  uzákonění  zákona,  který má  větší  právní váhu než  usnesení  FS ČSFR, 
dodnes  slyším jeho slova : "  ne,  to  moje  je  lepší  ". 

     To se potom projevilo dvěma způsoby. Při hlasování o tisku 517, respektive 517A,
odcházeli  "pravicoví"  poslanci ze sálu.  Tím nepříznivě měnili počet podpůrných hlasů, 
což se nedělo při hlasování o tisku 525.   Vlivem popsaných skutečností bylo usnesení
525 přijato daleko dřív a snadněji, než zákon o době nesvobody (1948-1989). 

     Mohl bych uvést další své iniciativy,  které  splňovaly  a  předjímaly dnešní potřeby
a požadavky ( snížení stavu federální armády ze 180 000 na 60 000, novelizaci § 261 
trestního zákona =  podpora  fašismu  a  komunismu,  zákaz  KSČ  a zabavení jejího 
majetku = ale bez kriminalizace trestně-právně bezúhonných členů, valorizace alimentů 
dětí z rozvedených manželství, atp.). Jenže  pokaždé  jsem  se  setkával  s  obdobnými  
překážkami. To se vlastně táhne až do současna. 

     Domnívám se,  že taková připomenutí  úzce  souvisejí  s tím,  o čem v pořadu mluvil 
podnikatel Ing. Pavel BRATINKA. Kdyby taková připomenutí byla, přesněji by osvětlila
" jak se  kazil  samet ".

   S pozdravem a s přáním lepších dní 
                                                                            Bohuslav  HUBÁLEK
 
                                                                    www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                 190 00   PRAHA  9   Českolipská 19

 
 
 

                                       Doplňující  informace.

 
    1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob,  nebo 
podle  klíčových  slov  na  titulních stránkách  tohoto  zpravodajství. 
      2/
  Na internetu jsou přístupné pouze ty plné texty, uvedené na titulní stránce a v jejím 
           záhlaví   = 
OBSAH  a  TEXTY .    Ostatní  jsou  archivovány  na  CD ROM.   Představu 
           o jejich zaměření podá otevření  souborů  v  položce 
OBSAH  roků =    s přehledem  
           klíčových slov  a  titulků  od 1. července 2000.
      3/  Souběžně se zveřejněním pošlu  elektronické upozornění  na tento kritický 
           text do České televize, Ing. Janu ŠTERNOVI.