Praha + Metro = trasa IV.C2 = dopis radního = DOKUMENT ...................... 24. VIII. 2003  
 
Dopis radního je zjevným dokladem o protiprávním nakládání s penězi hlavního města Prahy. 
   Úvodní informace   =   související s trestním oznámením :
    Miliardová investice  zahalená  do  kabinetních  zámlk,
  taková  je  charakteristika  trasy   IV. C2  pražského  metra,  která  má
   zhospodárnit  a  ozdravit  městskou  hromadnou  dopravu  v  severní 
   oblasti hlavního města.  A  nejenom to.  Nová trasa by  logicky  měla  
   zasahovat do míst vzdálenějších od  provozované trasy B = jako další 
   předpolí pro rozšíření příměstské dopravy do spádových oblastí
   Prahy.
   Nynější  změna přímkové trasy,   se zakončením  v  nezastavěných 
   pozemcích u letňanského výstaviště  nesplňuje  tuto perspektivu;
   navíc opouští dvě zabydlené městské části  a  směřuje do volných
   i značně rozsáhlých pozemků  sídliště Prosek,  jakož i  do  polností,
   stovky metrů od okraje Prahy 18 - Letňan.   
   Tyto podivuhodné skutečnosti  se  týkají  stamilionových  investic  
   a  ovlivnění  života  všech obyvatel  severovýchodní  části  Prahy.

                                       Doplňující  informace.

 
   1/  Níže uvedený  dopis  radního pro dopravu  =  pan  Radovan  ŠTEINER =  je jako 
           Příloha 2 součástí  trestní oznámení  k tomuto případu.   Příloha 1 =  úplný  nákres 
           pražské hromadné dopravy ; aktuální část je v záhlaví této stránky. 
           Trestní oznámení jsem předal Policii ČR, v sekretariátu Útvaru odhalování korupce 
           a  finanční  kriminality SKPV,   v pátek 22. srpna 2003.  
      2/  Text trestního oznámení zveřejňuji  také dnes, jako součást jiné stránky.
      3/ 
Možné návaznosti a další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob  (  příjmení  
DOBRÝ,  ŘIHÁK,  atp. ),  nebo podle  klíčových slov na titulních 
           stránkách zpravodajství DOKLAD;  například 1. července 2003.  Texty od zahájení 
           1. července 2000 až do 1. ledna 2003 nejsou  zde přístupné.  Jsou archivovány na 
CD
               ROM.  
Představu o jejich zaměření podá otevření souborů  s obsahem titulků  z  roků 
           2000-2002.   Jsou 
rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.
      
                      Dopis  k  problematice  pražského  metra  IV.C2:
strana 2