ČT + ČRo = selhávání : zákony + etika = příklady + žádosti ................... 19. VIII. 2003 
Žádosti k veřejnoprávním televizi i rozhlasu, aby uplatňovaly  vyhlašovanou  etiku a profesionalitu.
.
                                Opakovaná  dlouhodobá  žádost,
                 tentokrát  k  novému  generálnímu řediteli,
                             o  zveřejnění  statistik 
     ohledně  plurality  a  vyváženosti  v  praxi  České televize.
.
Žádost ve věci veřejné                                              
Praha úterý 19. srpna 2003
 
Č E S K Á   T E L E V I Z E,   generální ředitel pan  Jiří  J A N E Č E K
Věc:  Zajištění  a  kontrola  plurality  témat,  účinkujících,  i  autorů  v  ČT. 
 
Vážený pane generální řediteli,

       nikdo z Vašich předchůdců nezodpověděl níže uvedené otázky. Domnívám se,
že právě  takové  přezíravé  postoje  jsou  podstatnou  příčinou  všech  zbytečných 
nedostatků; a to nejenom v nezastupitelné práci sdělovacích prostředků. 

       Je mi jasné,  že  sebelepší  vedoucí  nemůže  ˝ hejbat  ručičkama ˝  svěřených
spolupracovníků,  pokud není přehledný a  důsledně dodržovaný systém závazných 
pravidel  a  kontrol. 

       Pro demokratický rozvoj občanské společnosti je nezbytná  tvorba  pluralitního
prostředí. Proto žádám Vaše vyjádření k následující problematice =  

   1/ Zajištění a kontrola plurality, vyváženosti témat, účinkujících a autorů; 
      
třeba  na  základě  statistických údajů  z  účtárny  a  z  programového odboru 
       České televize.
       a/ Existuje databanka,  podle které hodnotíte  plnění  zákona o  České televizi?
       b/ Jak  jsou  tyto  údaje  přístupné  koncesionářům   České televize?
   2/ Nástroje k dodržování profesionality, a tedy i etiky, ve vysílání ČT; 
      
včetně  soupisu  pochval  i  postihů. 
   3/ Statistické vyhodnocení posluchačských připomínek.

.....

                    Urgence letitého požadavku o utajovanou
                     ( nebo snad neexistující
 ? ) statistiku =
   dokladu o pluralitě nebo "rodinkářství" v  Českém rozhlasu ?

.
Urgence ve věci veřejné                                                  
Praha úterý 19. srpna 2003
 
Č E S K Ý    R O Z H L A S,    generální ředitel  Ing.  Václav   K A  S  Í  K
Věc: Zákony i etika = urgence odpovědi na dopis ze 13. května 2003
 
Vážený pane generální řediteli,

    pozítří  určitě  opět  přednesete  památeční  projev  před  budovou  Českého 
rozhlasu.  Jistě zase vyslovíte  úctu k těm,  kteří byli až do krajnosti  věrní  ideálům 
demokracie  a  vlastenectví.    S  velkou  pravděpodobností  asi  opět  pominete  
přetrvávající   nesoulad   slavnostních  slov  a  opravdových  skutků,  nejenom  
u  veřejnoprávních  " rozhlasáků ";   nejčerstvěji  i  ve  vztahu k  21. srpnu 1968  
a jeho obětem,  mučedníkům. 

    Mimo internetové Britské listyDoklad-Hubálek;  následně také Deník Impuls;
žádný sdělovací prostředek, ani ČTK, nevěnovaly pozornost události přímo v centru 
hlavního města.  Bylo  to  odhalení  nově  instalované  kamenné  desky,   s  vyrytými 
podobenkami  Janů  PALACHA  a  ZAJÍCE ( 14. srpna 2003 ) na  tradičním  pietním
místě  obětí  komunismu,   nedaleko od  Svatováclavského sousoší,   ale  i  poblíž 
centrálních provozoven  České tiskové kanceláře  a   Českého rozhlasu.

    Také kvůli tomu  opakuji  svou žádost ze 13. května  2003,  na kterou jste dosud 
neodpověděl.  Pro snazší orientaci  znovu přepisuji  z původního  jednostránkového
dopisu alespoň  tři  zásadní  otázky  na praxi  v Českém rozhlasu = 

1/ Zajištění a kontrola plurality, vyváženosti témat, účinkujících a autorů; třeba 
    na základě statistických údajů  z  účtárny a  z  programového odboru ?
      a/ Existuje databanka,  podle které hodnotíte plnění zákona o Českém rozhlasu ?
      b/ Jak  jsou  tyto  údaje  přístupné  koncesionářům   Českého rozhlasu ?
2/ Nástroje k dodržování profesionality, a tedy i etiky, ve vysílání ČRo; včetně  
    soupisu pochval i postihů. Dodnes jste mi například neodpověděl :
      a/ Jaká  opatření  jste  vyvodil  z  toho,  že  redaktorka  Jana  KLUSÁKOVÁ 
      v rozhovoru se spisovatelem Arnoštem LUSTIGEM přeskočila téměř dvacetileté 
      období  po roce 1948 ?   Ačkoli  právě  tehdy  byl  p. Arnošt  LUSTIG  také 
      zaměstnancem Čsl. rozhlasu, s podílem při sekernických agitacích komunistického 
      režimu ( usvědčující podpis na presenční listině k případu faráře Josefa TOUFARA;  
      publikace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu =
SEŠITY 4/2001
        str.116
).
      b/ Souhrnné zhodnocení souběžného pobytu šéfredaktora  A. PÍCHY v  Pákistánu, 
      po teroristickém útoku na New York, 11.září 2001, když v krizové oblasti působil   
     jiný redaktor Českého rozhlasu ?
3/ Statistické  vyhodnocení  posluchačských  připomínek;    např
kritika 
    sudetoněmecké propagandy v ČRo 6 ( p. Vojtěch BEDNÁŘ, deník Metro, 
   
24. dubna  2003,  str.13 ) ?


                                       Doplňující  informace.

       
1/ Originály obou zde zveřejněných dopisů jsem dnes odpoledne předal příslušným
               podatelnám. Zde jsou vedeny ve složené podobě. Jak kvůli rychlejšímu načítání,
               tak i pro zřetelnou průkaznost.
          2/  Odhalení  kamenné pamětní desky na Václavském náměstí proběhlo více než 
               jeden  měsíc  po  jejím  prvotním  uložení  ( viz  toto  zpravodajství  z  16. VII.
               letošního roku ). Vzpomínková  akce, ze 14. srpna 2003, se týkala nedožitých 
               55. narozenin Jana PALACHA. 
          3/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
               osob ( k této tématice to jsou generální ředitelé a šéfredaktoři ČT i ČRo ); a nebo  
               poslouží  klíčová slova  na titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD.
               Texty od zahájení 1. července 2000 až do 1. ledna 2003  už nejsou  zde přístupné.    
               Jsou archivovány na 
CD ROM.  Představu o jejich zaměření podá otevření souborů 
               s obsahem titulků  z  roků  2000-2002.   Jsou 
rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.
.