PALACH + ZAJÍC + srpen = pieta + odkaz = obětavost - média  ............ 12. VIII. 2003
Symbolické odhalení už uložené pamětní desky bude v podvečer 14. srpna,  na Václavském náměstí. 
.
..  

               Zatím jediné mediální upozornění.

         
Včera zveřejnily internetové Britské listy = blisty.cz,
      velmi stručnou informaci od PhDr. Jaroslavy ČAJOVÉ.  
      Vybírám z ní to podstatné  =

      " ...  Symbolické  odhalení  pomníčku proběhne 
      ve čtvrtek  14.srpna  mezi 18.00-18.30 hod., ...".

          Tato  pamětní deska  však  byla  uložena  už před
      15. červencem letošního roku, bez  jakékoli publicity.  
      O  tom všem hovoří  zpráva, zde zveřejněná 16.VII. 
      2003. 

         V zájmu bezprostřední  i dokumentární informace,
      poslal jsem tentýž den dr. ČAJOVÉ následující dopis,
      ohledně  organizačních  i  technických podrobností :                            Dotaz ve věci veřejné:                          

                                                                                        Praha středa 16. července 2003  
          Vážená paní doktorko,
                včera jsem rád zjistil,  že jste uložili kamennou desku s vyrytými podobenkami 
           Janů PALACHA a ZAJÍCE, na tradičním pietním místě, poblíž Svatováclavského
           sousoší na Václavském náměstí.  
                Buďte tak dobrá a napište mi,  kdy  a  jak  bych mohl zjistit související údaje =
           datum uložení,  čí zásluhou (jména),  autora  práce  a  její cenu,  zhotovitele; jakož 
           i případnou součinnost dalších organizací,  například Sdružení bývalých politických
           vězňů 1948-1989, atp.  
               Nikde jsem se o této akci nedočetl a chtěl bych ji zveřejnit ve svých internetových 
           stránkách.

.
           Jenže už předtím  MUDr.  Miroslav  MACEK  zlehčoval  sebeobětování
     Jana  PALACHA. Udělal  to nejdříve  ve svých internetových stránkách, vzápětí pak 
     i v Lidových novinách. Ačkoli vzplanula rozsáhlá polemika ve čtenářských dopisech, 
     nebyl mezi nimi ohlas lidí ze Společnosti Jana Palacha a z JANUA o.p.s. Proto jsem 
     napsal dr. ČAJOVÉ. 

     Dopis ve věci veřejné                                              Praha  sobota  5. dubna 2003
        ( DOPORUČENĚ )

     PhDr.  Jaroslava   Č A J O V Á ,  ( adresa ) 
     Námět   =    Památka  Jana  PALACHA  

     Vážená paní doktorko,
      poslední pohnutkou  k napsání tohoto dopisu  je  informace,  kterou  ve středu
      2. dubna vydal MUDr. Miroslav MACEK,   na internetu  www.viditelny-macek.cz =
      ˝  …- viz  militantní  mladý  komunista   Jan  Palach,    po  kterém  jsme 
       pojmenovali pražské náměstí v době, kdy jsme jiná náměstí, pojmenovaná 
               po  jiných  komunistech,  přejmenovávali.  A to jenom proto,  že to neměl 
       v hlavě docela v pořádku,  ovšem ve správné době. …˝ .  

         Je  velice  potřebné,  abyste  se  k tomu  veřejně vyjádřila,  spolu  s  ostatními
    představiteli   Obecně   prospěšné   společnosti    JANUA   o.p.s.,   která  pečuje
    o  památku  Jana PALACHA.

         Rovněž   doporučuji,   abyste  svou  činnost  zveřejňovali  na internetu,  třeba
     s  pomocí  Gymnázia  Jana Palacha  v Praze 1,  které má své  vlastní internetové
     stránky. 

         Za dlouhodobý  problém  považuji  úděl  tradičního  pietního místa v Praze 1,
    poblíž Svatováclavského sousoší.  Trvale se tam ztrácejí podobenky obou Janů,
    i březový kříž s trnovou korunou,  aniž by  někdo z kompetentních představitelů
    Úřadu městské části Praha 1  zařídil příslušná opatření.  Lhostejní   k  tomu jsou  
    také okázalí   ˝  antikomunističtí buřiči  ˝,  nejenom ve  sdělovacích  prostředcích  
    
=  včetně  těch  tzv. veřejnoslužebných.

....
          Odezva, datovaná dnem 12. června přišla  o čtyři dny později.
     Zejména obsahovala dotaz na adresu MUDr. Miroslava MACKA. V příloze pak
     byly tisky ke vzpomínkovému setkání 21. června, k výročí pobělohorské popravy,
     na  Staroměstském náměstí  v Praze 1.  Ve  své  odpovědi  ze  6. července  jsem 
    doporučil  průkazně  požádat  redakci  Lidových novin  o předání dopisu, ale také 
     o zveřejnění  obranného  stanoviska  k sebeobětování  Jana PALACHA.  Nevím, 
     že by se tak stalo. 
   
     Některá fakta k nově uložené pamětní desce, ve dnech před 15. VII. 2003
     mi poslala dr. ČAJOVÁ  před necelým týdnem, až 6. srpna 2003 =      
     " ... dle informace p. Lumíra Horáka, pomníček instalovala SPJ= Společnost Jana 
     Palacha ve Všetatech,  jejíž je předsedou,  dne  26.6.2003 v 8.00 hod. bez  účasti 
     veřejnosti. Pomníček pořídila na vlastní náklady, které představovaly 17.000,- Kč.

     Dne  14.8.2003  v  18.00 hod.  proběhne  slavnostní  symbolické  odhalení,  projevy 
     prosloví Lumír Horák a pan  Pavlík za výbor SJP,  a rehabilitovaný  generál (jméno 
     pan Horák nevěděl) ze Společnosti rehabilitovaných důstojníků. Mezi proslovy zahraje 
     vojenská  dechovka ( také nevěděl která ). Na závěr státní hymna. Ozvučnění  bude 
     od  ČSSD zapůjčeným malým zemáčkem. .... ".  
...
                                       Doplňující  informace.
  1/
  Možné návaznosti a další podrobnosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
        osob, 
nebo  podle   klíčových  slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství   DOKLAD
        Texty z doby před 1. lednem 2003 nejsou zde přístupné. Jsou archivovány na 
CD ROM.
          
Obsahují i  nesčetné dopisy  zodpovědným  činitelům Prahy a sdělovacích prostředků,
        častokrát  právě kvůli důstojnému zachování  tradičního pietního místa  v centru Prahy.  
        Přesnou představu podá otevření souborů s obsahem titulků z roků 2000-2002.  Jsou
        rovněž na úvodní stránce.
  
2/ Průvodní obrázek je složený ze dvou fotografií,  které jsem pořídil 15. VII. 2003.