KSČ + zločiny + politikaření : justice + spravedlnost = neshody  ........     04. VIII. 2003
Dotaz ke státním orgánům proč odmítají použít §261a  tr. zákona proti zlehčování zločinů komunismu?                  
  .
Zárukou občanských svobod je také funkční justice.
 
 
       S ohledem  na  dosavadní  zkušenosti,   sdílené  mnoha  současníky,   a  v  zájmu 
důsledného i  průkazného  řešení,  považuji za  nepřijatelné  ospravedlňující  přístupy 
policie  a  státních  zastupitelství  v Praze  ke lživému  tvrzení  deníku  HALÓ noviny  
o neexistenci  politicky motivovaných zločinů,  které spáchali exponenti režimu KSČ.
Všechna dosavadní rozhodnutí státních orgánů k této záležitosti  obcházející  závazné 
ustanovení  §261a   platného trestního zákona  č.140/1961 Sb.,  ve znění pozdějších
předpisů   = 
          Kdo  veřejně  popírá,  zpochybňuje,  schvaluje nebo se snaží ospravedlnit 
          nacistické  nebo  komunistické genocidium  nebo jiné zločiny nacistů nebo 
          komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců 
          až tři léta.
    
Posledním  dokladem  je  rozhodnutí z   Městského státního zastupitelství  v  Praze, 
na které jsem reagoval následujícím dotazem, ve smyslu    =
Co podle st. zástupkyní i české policie naplňuje skutkovou podstatu §261a  tr.zákona?
 
   
 

Dotaz   ve  věci   veřejné                                            Praha sobota 2. srpna 2003
( DOPORUČENĚ + DODEJKA )

JUDr. Michaela  S O B O L O V Á,  Městské státní zastupitelství v Praze
Věc =   Vaše  rozhodnutí   KZn 3288/ 2003 - 9   =   ze dne  10. července  2003

Dobrý den, paní státní zástupkyně,

    po návratu  z  vícedenního mimopražského odpočinku jsem včera převzal Vaše  
zamítavé  rozhodnutí,  ve  kterém považujete  novinářsky  šířené  popírání  zločinů 
komunismu,  tedy  politicky  motivovaných trestných činů exponentů režimu KSČ,   
za nicotné.  Tím také stvrzujete totožný závěr předchozího policejního vyšetřování 
v Praze 1, Hybernské ulici ( nstržm. Miroslav GONDEK  a major Jan PAVLÍK )

zaštítěné výrokem paní státní zástupkyně, JUDr. Zdeňky GALKOVÉ, náměstkyně 
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

    Proto se ptám, co by podle Vás  vlastně  mělo  naplňovat  skutkovou podstatu 
spáchaného  trestného  činu  =  šíření   jáchymovské a  osvětimské  lži  =   tedy 
popírání  zločinů  režimů  komunistických  i  nacisticko - fašistických =
  ve smyslu 
dosud   závazně   platného   trestního   zákona,   paragrafu   261a ?  

    S pozdravem                                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                  bývalý  politický vězeň  režimu  KSČ,
                                                                  poslanec ČNR a FS ČSFR 1990-92
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                190 00   PRAHA  9   Českolipská 19

Co: JUDr. Lumír CRHA,  náměstek NSZ,  Brno
      JUDr. Zdeňka GALKOVÁ, náměstkyně OSZ, Praha 1
      major Jan  PAVLÍK,  Policie ČR,  Praha 1

 
.... 
 ........

                                       Doplňující  informace.

       
1/ HALÓ noviny  otiskly  19.září 2002  redakční  komentář,  ve kterém tvrdily = 
             
.... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu 
              a tím  i  potvrzena teze,  kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  
             mu  později  schválili zákonodárci  o  zločinnosti  komunistického  režimu. 
             Dodnes se totiž nic podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo 
              prokázat. 
.....

         2/ Dotazy ohledně ospravedlňujících rozhodnutí jsem poslal dvěma dny, doporučeně
              a  s  dodejkou.   Dopisy   JUDr. CRHOVI,    JUDr. GALKOVÉ    a   majoru  
              PAVLÍKOVI  byly  uvedeny oslovením a tímto  textem  = 
                               ...... rovněž   na  Vás  se  obracím  s   dotazem  ve  věci  veřejné.  
                             
Jeho  podstatu  obsahují následující řádky,  které jsou přepisem  
                           
  souběžně rozesílaných dopisů:
(dále už dopis JUDr. SOBOLOVÉ)


         3/ Samostatně  a  také  dnes  souběžně   zveřejňuji  kopii   zamítavého  rozhodnutí 
             z Městského státního zastupitelství v Praze, spisová značka KZn 3288/2003 - 9, 
             ze čtvrtka10. července 2003, podací poštovní razítko je  z pondělí 21. července. 

         4/ Do dnešního dne jsem nezjistil  jakýkoli protest odpůrců komunismu vůči  HALÓ 
             novinám,  
za šíření  jáchymovské lži. Ačkoli jsem uveden v politickém seznamu
             internetového serveru ATLAS a  téměř všichni níže jmenovaní vědí o mé činnosti,
             nezaznamenal jsem jakoukoli související informaci v jejich periodikách, ať už jde
             o tiskoviny, například :
                   Fragmenty .................................. šéfredaktorka Ivana HASLINGEROVÁ
                   KPV Věrni zůstaneme ................ vydává pražská pobočka KPV ČR č.15,
                                                                       redakce= Zd. VACEK, Karel PLOCEK ...
                  Masarykův lid ............................. vydává Klub Dr. Milady HORÁKOVÉ, 
                                                                       předseda Ing. František ŠEDIVÝ
                  Svobodné noviny ........................  šéfredaktor  PhDr. Rostislav JANOŠÍK 

                  Věrni zůstali SBPV 1948-1989      předseda SBPV Stanislav STRÁNSKÝ
                  Zpravodaj KPV ČR ..................  vydává Konfederace politických vězňů ČR, 
                                                                       předseda  JUDr. Stanislav  DROBNÝ
              o internetové stránky, například www.:
                   AAAWebPages.cz ...................  šéfredaktor  Josef BÍLEK
                   Cibulka.net  ,   Pravyblok.cz .....  šéfredaktor  Petr CIBULKA
                   Fragmenty ................................  šéfredaktorka Ivana HASLINGEROVÁ
                   KPV.Kozakov.cz  ...................   předseda     Sergěj  SOLOVJEV
                   Protikomunisticke.misto.cz .......   vydává KPV Mělník a Kralupy nad Vltavou    
                   Totalita.cz ................................   vydává kolektiv = Tomáš VLČEK, ......
                   Virtually.cz  ..............................   šéfredaktorka Jana DĚDEČKOVÁ
                   volny.cz/ingvesely.cz    =   Rebel,  internetová  verze  Svobodných  novin,
                                                                       šéfredaktor Ing. Vladimír VESELÝ
 
             To jenom potvrzuje získané zkušenosti už těsně po listopadu 1989. Podobná
             neodezva stíhala moje úsilí o zákaz KSČ,   zabavení jejího majetku,   ale bez  
             kriminalizace komunistů, kteří se nedopustili politicky motivovaných trestných  
             činů;   rovněž  při  prosazování  zákona  o  době  nesvobody 1948 až 1989 = 
             č.480/1991 Sb. .....
             Už  tehdy jsem  vadil vedení Občanského fóra (OF),  i dodnes tabuizovaným  
             antikomunistům,  jako  např. PhDr. Václav  BENDA   ( mimo jiné,  chtěl  mít  

             KSČ  " na očích " ).    
             Alibistickými odchody z jednací síně FS ČSFR, těsně před hlasováním, často 
             nevýhodně měnili početní základ pro schvalování zákona o době nesvobody, 
             pracovně nazývaného jako Lex Hubálek ;   ... atp., atd.  
             Podstatnou roli  má  jistě  i dílčí  skutečnost,  kterou přesně vystihl prof. Valtr
             KOMÁREK v rozhovoru pro týdeník  REFLEX č.3/96 =  .... Pokud budou 
             politici  sami k sobě  upřímní,   pak mi  potvrdí,  že  ty  největší  odpůrce 
             mají  ve  vlastní  partaji.   Tam  se  odehrává  boj  o  moc,   o  místa  na
             kandidátkách.
...... 
             
        5/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
             osob nebo  podle klíčových slov na titulních  stránkách zpravodajství  DOKLAD.
             Texty od zahájení =1.července 2000 až do 1.ledna 2003 =  jsou přístupné pouze    
             na 
CD ROM.  Představu o jejich zaměření podá otevření souborů s obsahem titulků  
             z  roků  2000-2002.   Jsou 
v záhlaví  úvodní  stránky.
.