MSZ Praha : zločiny + KSČ : postih = zamítnutí= DOKUMENT ... =168kB= ...  04. VIII. 2003
Kopie dopisu, kterým Městské st. zastupitelství tvrdí, že HALÓ noviny neporušily  §261a  tr. zákona.
.
    Kopie dopisu z Městského státního zastupitelství v Praze ( MSZ )
    se zamítavým  rozhodnutím  k trestnímu oznámení na HALÓ noviny,
deník 
     Komunistické  strany  Československa  ( KSČM ),  kde  v   redakčním  komentáři 
     z 19. září 2002  popíral autor Jaroslav SRBEK zločiny režimu KSČ, spáchané před 
     listopadem 1989.
        Redakce  nepřistoupila na  mimosoudní řešení tím,   že porušení   §261a   trestního 
     zákona odčiní zveřejněním oponentního názoru; v témže rozsahu a na shodném místě 
     HALÓ novin.
        Od té doby také trvají  diskutovatelné  přístupy vyšetřovatelů i  zatím zúčastněných 
     státních  zástupců. Jejich stanoviska  nepovažuji za  důvodná  a  přesvědčivá,  abych 
     kvůli nim změnil svůj názor. To je smyslem mého dotazu ze 2. srpna 2003, který dnes  
     rovněž  zveřejňuji,   souběžně  a  samostatně.
        V zájmu  průkazného a vyváženého informování zde otiskuji dopis z  MSZ Praha.  
....

                                       Doplňující  informace:

       
1/ HALÓ noviny  otiskly  19.září 2002  redakční  komentář,  ve kterém tvrdily = 
             
.... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu 
              a tím  i  potvrzena teze,  kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  
             mu  později  schválili zákonodárci  o  zločinnosti  komunistického  režimu. 
             Dodnes se totiž nic podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo 
              prokázat. 
.....

         2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
             osob nebo  podle klíčových slov na titulních  stránkách zpravodajství  DOKLAD.
             Texty od zahájení 1.července 2000 až do 1. ledna 2003  už nejsou  zde přístupné.    
             Jsou archivovány na 
CD ROM.  Představu o jejich zaměření podá otevření souborů 
             s obsahem titulků  z  roků  2000-2002.   Jsou 
rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.
.