III. odboj : internet = TOTALITA.CZ + KPV Mělník = nepřesnosti ............. 13. VII. 2003
Dnešek i minulost vyžadují přesnost a výstižnost informací, pro dobré a rychlé porozumění .... 
    
         Kopie  informací  deníku  TELEGRAF  ze  dne 1. dubna 1993
                 
(  Souvisí  s textem o internetových stránkách TOTALITA.CZ  )

                                       Doplňující  informace.

  
1/  Možné návaznosti a  další  podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
        osob  , 
nebo podle  klíčových  slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství   DOKLAD
        Například 13. VII. 2003.  Texty  z  doby  před  1. lednem 2003 nejsou zde přístupné.
        Jsou archivovány na 
CD ROM.