Poslanci + média : PSP ČR = nezákonnost + nehospodárnost ................................ 24. VI. 2003
Nedůsledné dodržování zákona a hospodárnosti vůči médiím  má  souhlas  přímo zodpovědných  poslanců. 
 
                                              Úvodní   informace.
   
Jako jediný  z  jedenácti jednotlivě oslovených poslanců, 4. června 2003, dnes vlastně  
za všechny odpověděl Ing. Radim CHYTKA. 
Podle jeho dopisu  byl  a  je  jednomyslný 
názor,  že  akreditované redakce  i  jednotliví žurnalisté  nemusejí  hradit  poměrné  režijní 
náklady za služby, které jim poskytuje Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Přitom Jednací řád PSP ČR dovoluje bezplatný servis toliko poslancům a jejich
funkčním složkám, jakož i obslužným zaměstnancům PSP ČR.
    
Takže  členové současné  i  předchozí   Stálé komise pro práci Poslanecké sněmovny,
i další tehdy oslovený,  bývalý předseda PSP ČR  prof. Václav KLAUS,  tolerují  zhruba
jednomilionový dar  z rozpočtu PSP ČR =  každoročně  věnovaný  podnikatelům z oblasti
sdělovacích prostředků. Nikdo z poslanců nebyl schopen zjistit a přesně vyjádřit skutečnou
nákladovost  této podivné  velkorysosti.  Nikdo nebyl schopen  průkazně doložit  mediální 
praxi zahraničních parlamentů, ačkoli právě na to jsem obzvláště upozorňoval.  
     Přitom nejde jenom o cca 1 000 000 Kč/rok,  mimozákonně darovaných z našich daní 
čtvrtému a  velmi  vlivnému  pilíři státní moci.  Je to  i  hrubě  diskriminační krok  vůči jiným 
podnikatelům, nájemcům drobných provozoven v podloubích areálu Poslanecké sněmovny.
Ti si musí platit ze svého všechno, co dostávají média zadarmo =  nájemné, elektřinu, teplo,
telefony ....   Je to tedy  naprostá  absurdita  v  době přípravy rozsáhlých omezení  státního
rozpočtu.
     Avšak zatím, s ohledem na své momentální zaneprázdnění i  finanční  možnosti, nemohu 
rozmyslet  a  vypracovat  příslušnou  soudní žalobu,  jakož  i  zaplatit  při  jejím  podání.   
      Ať tak, či onak,  víc  než dvouleté úsilí  je průkazným dokladem o přístupu konkrétních
osob.  Pokud  nedojde  k  nápravě,  může  mít  význam   v  budoucí  předvolební  kampani  
=  při  porovnání  slov  a  skutků  staronových  kandidátů  do  ústavních  funkcí.   
....
               Poslanec Radim CHYTKA odpovídá na dopis ze 4.VI. 2003:
  

                                      Doplňující  informace.

 
      Možné návaznosti a další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
        osob  ( příjmení  BROŽÍK, KLAUS, KYNŠTETR, VYMĚTAL, atp.),
nebo podle 
        klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD.  Například 4. března, 
        nebo 4. června 2003,  kde je kopie odpovědi,  na  níž  reaguje  výše uvedený dotaz.