Poslanci + média - zákony - hospodárnost = diskriminace = dotaz .......................... 4. VI.2003
     
Nedůsledné  dodržování  zákona  a  hospodárnosti  vůči  médiím  má  souhlas  všech  poslanců ?
.

Dotaz  ve věci veřejné 
                                                         Praha středa 4. června 2003

Poslanec  Karel  VYMĚTAL, předseda Stálé komise pro práci Kanceláře PSP ČR
Věc: Protěžování   mediálních  podnikatelů  v  PSP ČR ;  Váš  dopis ze dne  30. IV. 2003  

Vážený pane předsedo,

     dne 5.května  mi byl doručen  Váš  dopis,  bez jednacího čísla,  datovaný 30.dubna 2003.  
Dopis  je  vyjádřením  společného  hlasování,  aniž  by  sděloval,  kteří  členové  komise  měli 
odlišný  názor.

     Přitom se jedná  o  rozhodnutí,  které  nemá  zákonnou oporu v  Jednacím řádu PSP ČR, 
a současně je diskriminační  vůči nemediálním podnikatelům v areálu Poslanecké sněmovny.  Nehledě na další  etické  návaznosti,  i  na  rozpočtovou  nekázeň,  zejména  v nynější době celostátních  úsporných  opatření . 

     Kvůli tomu, ale i v zájmu dokumentační přesnosti Vás  žádám o průkazné sdělení, jak jste 
hlasoval v tomto případě,  který se týká  praktického dodržování zákonnosti a hospodárnosti  
přímo "pod svícnem", v PSP ČR. Pokud byste neodpověděl, s politováním bych konstatoval nepříznivý   přístup   k  uplatňovaní  hlásaných  zásad   spravedlnosti  a   odpovědného  
občanského  života. 


        S  pozdravem  a s přáním úspěšné práce                     
                                                                                         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                    
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                 190 00  PRAHA  9  Českolipská 19

.....
                                        Doplňující  informace :
 
1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
        osob  ( příjmení  BROŽÍK, KLAUS, KYNŠTETR, VYMĚTAL, atp.),
nebo podle 
        klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD.  Například 4.března, 
        nebo 4. června 2003,  kde je kopie odpovědi,  na  níž  reaguje  výše uvedený dotaz. 
   2/  Řadoví podnikatelé,  kteří mají  své provozovny  v budovách  Poslanecké sněmovny, 
        jako například  prodejna oděvů,  užívají  vlastní odpočtové elektroměry,  i oddělenou 
        a  účtovanou  registraci  hovorů,  na stojanech telefonní ústředny PSP ČR.
        Jiní  soukromí podnikatelé =  redakce  sdělovacích prostředků  však vytrvale požívají
        protekční výsady. Neplatí nájem z místností, neplatí telefonické hovory, neplatí elektřinu ... 
        Odhadem  se jedná  o částku  1 000 000 Kč za běžný rok,  kterou šéfové tzv. hlídacích  
        psů demokracie 
bez rozpaků čerpají z rozpočtu Poslanecké sněmovny. Spoléhají nejenom 
        na samozřejmý zvyk z doby před listopadem 1989,  ale také těží  ze svého výrazného vlivu  
        na tvorbu veřejného mínění;  a tím i  z rozhodujícího významu  pro zvolitelnost poslanců = 
       " O  kom  se  neví,  neexistuje ".
      
Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč se od léta roku 2001 nedaří zjednat nápravu. Odezvou
       bývají odmlky v odpovědích na urgence,  i  jejich úplné ignorování ( například od byvšího 
       předsedy PSP ČR,  prof. Václava KLAUSE ). 
 
   3/  Dotaz ke všem  jedenácti členům  Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny 
        byl  dnes  předán  podatelně  PSP ČR.  S odlišným  oslovením  i  pravopisem  sloves, jinak 
        pro  poslankyně,  a  jinak pro poslance;  ve znění výše uvedeného dopisu.
                                          VYMĚTAL   Karel    KSČM   =  předseda
           CABRNOCH      
Milan            ODS                      MARVANOVÁ      Hana           ODS
           HAŠEK                
Michal          ČSSD                    ORGONÍKOVÁ    Hana           ČSSD
           HOJDAR             
Josef            ČSSD                     ŠOJDROVÁ          Michaela    KDU- ČSL
           CHYTKA             
Radim           ODS                      TALMANOVÁ       Lucie           ODS
           MACHÁČEK       
Antonín       ČSSD                     VOSTRÁ                Miloslava   KSČM