HUČÍN + advokáti : st. tajemství + prověrky : soud = prodlevy ............................ 30. V. 2003
 
Je absurditou , že bývalý šéf BIS, JUDr. St. DEVÁTÝ není oprávněn hájit v případech se státním tajemstvím !
.....
Žádost ve věci veřejné                                                      Praha pátek 30. května 2003

PSP ČR, Výbor pro obranu a bezpečnost, předseda  poslanec  Jan  V I D Í M
Věc: Bezpečnostní prověrka  advokátů  pana V.HUČÍNA, v zájmu komplexní obhajoby.

Vážený pane předsedo,

     raději touto cestou opakuji svou žádost,  kterou jsem Vám  přednesl  15. května 2003, 
v odpolední přestávce společné schůze Poslanecké sněmovny. 

     V rozhovoru s panem Vladimírem HUČÍNEM, při dopoledním pietním aktu u památníku 
obětí režimu KSČ, na úpatí Petřína v Praze 1, jsem doporučoval spíš cílené právní akce, než organizování  rozsáhlých  petičních  protestů. 

     
Pan HUČÍN  zdůraznil  závažnou  skutečnost,  která  brání  odpovídajícímu  a  rychlému
průběhu jeho soudního sporu =
      ani  JUDr. Stanislav DEVÁTÝ,  bývalý  ředitel  Bezpečnostní a informační služby,
nebyl dosud  prověřen k obhajobě v případech  týkajících se utajovaných skutečností.

     
I kvůli této absurditě žádám,  aby Výbor pro obranu a bezpečnost  prověřil příčiny,  které
způsobují  průtahy  a  podivné nesrovnalosti;   nejenom v prověřování obou advokátů = JUDr.
Stanislav  DEVÁTÝ  a   JUDr. Milan  HULÍK. 

      Jistě pak vydáte usnesení,  které by objektivně informovalo veřejnost. 

                             S pozdravem a s přáním úspěšné práce 

                                                                                               Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                     190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
                       


                                     Doplňující  informace
.   
  
   1/ Výše uvedený dopis, jsem předal  v  podatelně  Poslanecké sněmovny Parlamentu České
          republiky,  v  pátek  30. května  2003.

      
2/ Předtím, už 15. května  jsem  informoval  elektronickým dopisem  JUDr. Milana HULÍKA 
         o rozmluvě s předsedou VOB  PSP ČR, ohledně bezpečnostních prověrek obou advokátů 
         pana Vladimíra HUČÍNA. 
     3/ Odpověď přišla  rovněž e-mailem, 21. května 2003:     
         Vážený pane Hubálku,
         děkuji za Vaše kontaktování pana poslance Vidíma a za Váš zájem o kausu mého klienta 
         pana  Hučína.  Doufám,  že mě  bude  pan poslanec kontaktovat,  znám se s ním z práce 
         v parlamentní vyšetřovací komisi. Ústavní soud si dává na čas s rozhodnutím v této věci. 
         Se srdečným pozdravem
   Milan Hulík
     4/ Možné  návaznosti   lze  vyhledat  podle   klíčových  slov,  na  titulních  stránkách 
         zpravodajství  DOKLAD ,  nebo  podle příjmení v rejstříku pojednávaných  osob.