AV ČR + expertízy : EU = stanovisko + OPRAVA .................................................. 27. V. 2003
 
Záleží na AV ČR  jak nás seznámí se svým podílem na expertízách k možnému vstupu do EU.  

   
Kvalifikovaná  dobrozdání
    z  vědeckých  ústavů AV ČR
    o Evropské unii sice existují,  
          ale nemají patřičnou
          a výstižnou publicitu. 
              

...
Dopis ve věci veřejné                                               Praha středa 21. května 2003

Předsedkyně  A V  Č R,   doc.  RNDr.  Helena   I L L N E R O V Á,  DrSc.
Věc: Váš dopis čj.343/P/03 ze dne 22.dubna 2003.

Vážená paní předsedkyně,

     až  dodatečně  jsem  zjistil  špatné  datování  svého dopisu ze " 14. září  2003 ",  

i když nesouhlasilo se správným údajem v razítku podatelny AV ČR. Každá chyba 

mě mrzí,  proto se omlouvám za tento divný úlet. 

     Aniž   bych  vyžadoval odpověď,   uznávám  důležitou  spoluúčast  Ústavu  státu 

a práva při ozřejmování podmínek členství v Evropské unii. Jenom mě mrzí způsob,  

jakým je veřejnost seznamována s podstatou závažného existenčního kroku, i s jeho  

přípravou,  na všech  odpovídajících  úrovních. 

           S pozdravem a s přáním úspěšné práce         

                                                                           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19


  Doplňující informace:
 
1/  OPRAVA
Dotaz do AV ČR, ze dne 14. dubna 2003, byl mylně datován "14. září ", 
       což bylo v týž den napraveno razítkem podatelny  AV ČR,   ze dne 14.dubna 2003,
       i dodatečnou omluvou v tomto dopisu.

  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
      nebo podle  klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD,  například
      =  2. ledna  +  14. + 30. dubna  + 27. května  =  2003.