AV ČR + expertízy : EU =  odpověď =  formální  náznak .................................................. 27. V. 2003
 
Předsedkyně Akademie věd ČR  toliko obecně naznačuje podíl  na expertízách k možnému vstupu do EU.  

   
Kvalifikovaná  dobrozdání
    z  vědeckých  ústavů AV ČR
    o Evropské unii sice existují,  
          ale nemají patřičnou
          a výstižnou publicitu. 
              

...

  Doplňující informace.
  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
  nebo podle  klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD,  například
  =  2. ledna  +  14. + 30. dubna  + 27. května  =  2003.