ŠPIDLA  : 1945 + Praha + povstání : Vlasovci + zásluhy = mlžení .............. 08. V. 2003
Premiér ve svém projevu zamlčoval výrazné zásluhy protibolševické ROA při osvobození Prahy. 
 
" To by se historikovi Špidlovi stát nemělo " ,
( Zejména  při veřejném projevu,  navíc k uctění památky bojovníků Pražského povstání z roku 1945, 
v pondělí 5. května 2003, u budovy Českého rozhlasu v Praze 2, Vinohradské třídě č.12 ). 

   Takový je  název  pro souhrn  informací a  názorů, které zveřejnil  pan Jan KOVANIC 
v  Hospodářských novinách  z  úterý,  6. května  2003.  Autor důvodně kritizuje,  že pan
premiér ve svém projevu například vůbec nevzpomněl  zásluhy  československých vojáků,  
ani tří stovek padlých příslušníků  ROA,  ruské osvobozenecké protibolševické armády. 
   Právě  oni  přispěli  vydatnou  měrou  k  potlačení  a  k porážce  esesáckých  hrdlořezů.  Uchránili tak většinu Pražanů před zvěrstvy, která páchal nacistický Herrenvolk  v mnoha exponovaných  místech  hlavního města.  Ať už na  Masarykově nádraží  ( dodnes je tam 
pamětní deska ),  v obytných  domech  na  Pankráci,  a  jinde. 

Hlas z davu marně připomínal i vojáky z armády generála Vlasova.
   Tímto zjištěním autor komentuje mou velice hlasitou připomínku, těsně před zakončením
zkreslujícího projevu. Protože všichni přítomní pamětníci k této nepřístojnosti "státotvorně" 
mlčeli, jako v té Andersenově pohádce Císařovy nové šaty, zvolal jsem =  A co armáda
generála Vlasova?
 Ale jenom několik kolem stojících lidí hned souhlasně přizvukovalo.

Vyskytly a vyskytnou se výtky na moje jednání,
    které, při absenci dobré vůle u mých kritiků, asi neoslabí ani výběr několika následujících
skutečností,  osvědčující  kontinuitu   angažovaného přístupu  k  věcem  veřejného zájmu. 
Například = 
A/ Můj "exhibicionismus" v roce1956, za který jsem zaplatil vězněním, hladovkou, korekcí.
B/ Můj "exhibicionismus"  v roce1989; dokladem je snímek na titulní stránce zpravodajství.
C/ Můj "exhibicionismus"  v roce1990;   při  oslavě osvobození  Plzně, 5. května,  tehdejší
     ministr národní obrany, armádní generál Ing. Miroslav VACEK, rovněž opomněl ROA.
     Stál jsem na tribuně těsně za ním, poblíž  mikrofonu.  Proto moje  okamžitá připomínka
     A co Vlasovci?  zazněla k uším přítomných lidí.  Pan  ministr,  v  téměř  polistopadové
     atmosféře ( kdy komunisti byli malinký ), ty vlasovce hned doplnil.
D/ Můj každoroční "exhibicionismus", tedy i dnešní.  Do  ulice z  mého balkonu  září  státní
     vlajka,   jako  vyjádření   hrdosti  na  vše  dobré  co bylo  lidmi   této  země  vykonáno. 

 

Doplňující informace:

    Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
    nebo podle klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.