ČSBS - ČRo + Landsmanšaft + protěžování = stížnost ......................... 17. IV. 2003
Také Český svaz bojovníků za svobodu protestuje u gen. ředitele ČRo proti sudetoněmecké propagaci.

Protest proti sudetoněmecké propagandě v ČRo
 
poslal Český svaz bojovníku za svobodu   generálnímu  řediteli  Českého rozhlasu,  Ing.
Václavu KASÍKOVI.   Bude zajímavé,  jak se k  problému  postaví  nejenom  zodpovídající
představitelé 
ČRo,  ale i  co řekne  Rada Českého rozhlasu.  Vždyť právě  ta  má  dbát
na dodržování speciálního zákona, o pravdivém, vyváženém,  a  nestranném informování 
na  veřejnoprávních  rozhlasových frekvencích.  Kvůli tomu byla ustavena.  
   Jak ale  svědčí  zápisy  z  jejího jednání,  prakticky  a  postihově  neřeší  dlouhodobý
problém  tendenční  sudetoněmecké propagandy.  Obdobně se Rada ČRo staví k dalším
porušením žurnalistické etiky, a tím i profesionality, ve vysíláních stanic Českého rozhlasu.
   Za doklad mohou posloužit  nesčetné  věcné stížnosti,  vždy  souběžně  zveřejňované    
na těchto internetových stránkách. Výsledkem  bývá buď chlácholivá odpověď, ale dosti
často i naprosté mlčení. 
   Jsem velice rád,  že rovněž  věcným a  adresným  způsobem se ohradil  ČSBS,
jako občanský obhájce proti nacisticko-sudeťácké  ideologii,  která však nevadí
lhostejným,  nebo  i  zkorumpovaným  konjunkturalistům.
   Kéž by takovýchto  kritických  počinů bylo více,  a ke všemu,  co škodí. Vždyť 
žádný  z podrazů  se neobejde bez kvalifikovaných svědků.  Ať už jsou to lidé ve
státních  i  obecních  úřadech,  justici,  ozbrojených sborech.   Vždyť  své důkazy 
mohou předložit nepřímo, prostřednictvím svých poslanců, senátorů, občanských
aktivistů. 

                 Protestní dopis Českého svazu bojovníků za svobodu:

Doplňující informace:

1/ Možné návaznosti a  další  podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
    osob ( například příjmení JEŠ, KASÍK, KLUSÁKOVÁ, PECHÁČEK, SCHULZ, ŠTERN ), 
    nebo podle klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD, například 
    13. dubna 2003.