Metro + povodeň : muzikanti + peníze = utajení ................................... 15. IV. 2003 
Zjistí  kontrola  v  Dopravním podniku  za  čí  peníze  hrála  kapela  ve  stanici  metra  Florenc?  

Za čí peníze hrála  ohlušující kapela ve stanici metra Florenc?
      Proč o tom nechce mluvit mluvčí Dopravního podniku hl. města Prahy a.s.?   
    

Stížnost ve věci veřejné  
                                     Praha úterý 15. dubna 2003

KONTROLNÍ   VÝBOR    Zastupitelstva  hl. m. Prahy
Věc: Dopravní podnik  hl. m. Prahy  a  hudební  produkce

    Buďte tak laskavi a na základě kontroly vyvoďte příslušná opatření.  Nejenom 
v podstatě samotné události, na kterou jsem se doposud marně ptal v Dopravním
podniku,  ale i v tom,  proč adresát ignoruje ustanovení zákona  č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
    Místo popisného vysvětlování následují  texty  původního dotazu, ale i urgence, 
kterou jsem  3. března  2003  žádal  o  odpověď .  Opět  bez  patřičné  odezvy.
    S pozdravem a s přáním úspěšné práce        

                                                                           Bohuslav  HUBÁLEK
                                
                                     www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                   190 00  PRAHA 9  Českolipská 19   


                                       Původní  dotaz  z  24. října  2002:
Dotaz ve věci veřejné                                                                              
Praha čtvrtek 24. října 2002
    DOPRAVNÍ   PODNIK   HLAVNÍHO  MĚSTA   PRAHY
   
Věc: Metro = hudba při zprovoznění stanice trasy C = Florenc

      Sdělovací prostředky informovaly, že při opětovném zprovoznění stanice metra Florenc
účinkovala zahraniční hudební skupina. Nikdo však nehovořil, jestli to byla akce neplacená,
nebo za honorář ?

     Proto považuji za potřebné, abyste  upřesnili  tuto  podstatnou  skutečnost,  s doplněním,
kdo a podle čeho rozhodl právě o takovém způsobu ozvučení ( nebo ohlučnění ?) prostoru 
přeplněného  povětšinou  spěchajícími  lidmi ?
      S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce  
                                                                                      Bohuslav  HUBÁLEK
                                 
                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                             190 00  PRAHA 9  Českolipská 19


                      Bezvýsledná  urgence ze  3. března  2003
Urgence dotazu                                                                  Praha pondělí 3. března 2003
     DOPRAVNÍ   PODNIK   HLAVNÍHO  MĚSTA   PRAHY
    
Věc: Metro = hudba při zprovoznění stanice trasy C = Florenc

    Před více než čtyřmi měsíci jsem vám poslal dotaz, jehož přepis následuje hned 
za těmito řádky. Zatím jsem na něj nedostal odpověď.  Možná,  že jste odpověď 
poslali obyčejnou poštou. Proto žádám o průkazné doručení, ať už doporučeným 
dopisem, nebo elektronickou poštou na adresu  b.hubalek@volny.cz  .
   
Současně mi sdělte,  proč na svých internetových stránkách nemáte jakoukoli  
kontaktní e-mailovou adresu vašeho podniku?  Dokonce tam  nejsou  ani  údaje 
k tiskové mluvčí.  Když jsem  zmíněné adresy chtěl  zjistit  na telefonním čísle pro
informace, tvrdili,  že  je  nemají,  a že je  neznají ! 
     S  pozdravem  a  s  přáním  lepších dní                  Bohuslav  HUBÁLEK
                                
                                                  www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19   


  Doplňující informace:
  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
  nebo podle  klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD,  například
  v tematický souvisejícím utajování informací = rovněž  zpráva z 15.IV.2003.