PRAHA = Magistrát = úřednice = zamlčování =  ............................... 15. IV. 2003
Úřednice utajovala informaci potřebnou ke kritice hospodaření v Dopravním podniku hl.m.Prahy.

Nesnášejme  nezodpovědnosti  a  nevstřícnosti,
            neboť postupně narušují obecné povědomí o každodenní  
                        platnosti   všech    záruk  a   jistot. 
Následující řádky svědčí o  jakési klanové solidaritě zneuživatelů úřední  
moci, ale také o možné obraně. Přitom je  jasné, že podepsaná a adresná   
kritika  často   vyvolává   nepřízeň.   Přibudou   nepřátelé,  pomlouvači.  
              Ale  snad  se  také  najde  i   někdo,   kdo  rovněž  ....  :
.......

Stížnost ve věci veřejné                                       
Praha úterý 15. dubna 2003

Ředitel kanceláře  Magistrátu hlavního města Prahy,  pan Pavel ŤAHAN
Věc: Zamlčování kontrolního útvaru pracovnicí v informační kanceláři

Vážený pane řediteli,
    dlouhodobě jsem byl  spokojen  s prací  a se vstřícným  přístupem pracovníků
informační kanceláře Magistrátu hl.m. Prahy
     Až  minulý  pátek,11.dubna 2003,  mezi 15:40  až  15:50 hodin,  jsem  narazil 
na neochotu přítomné pracovnice. Tvrdila mi, že v Magistrátu, ani v Zastupitelstvu
není kontrolní útvar, který by se zabýval stížností, jak na nevyjasněné hospodaření  
Dopravního podniku hl.m.Prahy,  tak i na  neochotu vůbec reagovat na opakovaný
dotaz v této záležitosti.
     Vytrvale mi radila,  abych  stížnost  adresoval na radního Radovana  ŠTEINERA,
protože ona ví,  že kontrolní útvar neexistuje.  Také tvrdila,  že adresář útvarů má
pouze pro svou místní práci, takže mi ho nemůže dát.
    Uvědomil jsem si, že mě možná chce úplně odradit, nebo vyvolat hádku, ať už 
z jakéhokoli důvodu. Proto jsem konstatoval momentální bezvýchodnost, zejména 
s ohledem na končící pracovní dobu.  
    Až později jsem se rozhodl, že Vás upozorním na zneužívání úředního postavení
vůči žadateli. Považuji jednání té paní nebo slečny za nepřístojné, obzvláště v době,
kdy řada kvalifikovaných lidí marně hledá odpovídající práci.
     S ohledem na tyto skutečnosti Vás žádám o sdělení, jaké nápravné kroky jste
v této záležitosti vykonal. Předem Vám za to děkuji.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce   

                                                                           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                           
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19


     Doplňující informace:

     1/  Když jsem se  úřednice zeptal  na  přesný  název  kontrolního útvaru  Magistrátu 
          nebo  Zastupitelstva  hl. m. Prahy,  ohledně  možné  nehospodárnosti v pražském 
          Dopravním podniku,  jakoby  se v ní  něco  nastražilo.  Hned  jsem si  uvědomil,  
          že  možná  má  osobní  zájem,  aby  kritiku  neřešil  kolektivní  orgán,  ale pouze
          jednotlivec.   Její  vytrvalá  a  nelogická  tvrzení  mě  snad  měla  vyprovokovat 
          k rezignaci, nebo k výtržnosti.   Což se ale nezdařilo.  Informaci jsem pak získal 
          na internetu.  

      
2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob, nebo podle klíčových slov, na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD,  
          například v tematický související stížnosti Kontrolnímu výboru ZHMP = zveřejněné
          rovněž 15. IV. 2003.