Akademie věd  + expertízy : vláda ČR = rozhodování : EU....................................... 14. IV. 2003
     Jak se podílejí  odborné ústavy AV ČR  na expertízách  k možnému  vstupu do EU ?  
   Kvalifikovaná dobrozdání
       z vědeckých ústavů 
   by  měla  být  směrodatná
    při rozhodování o našem 
        případném vstupu 
        do Evropské unie.
     Kvůli tomu, a ve svrchovaném čase,  jsem dnes předal následující dopis podatelně AV ČR.   

Žádost ve věci veřejné                                                
Praha pondělí 14. září 2003

Předsedkyně  A V  Č R,   doc.  RNDr.  Helena   I L L N E R O V Á,  DrSc.
Věc: Připravovaný  vstup České republiky do Evropské unie


Vážená paní předsedkyně,

    jakými  odbornými  pracemi  přispěly  jednotlivé  ústavy   Akademie  věd  České
 
republiky při tvorbě dobrozdání o Evropské unii,  aby posloužily ke kvalifikovanému 
 
rozhodování,  jak  našich  ústavních  činitelů,  tak  i  ostatních  občanů ?

    Požádal vůbec někdo z našich představitelů o takovou expertízu ? Ve sdělovacích

prostředcích se o ničem takovém nemluví. Proto Vás prosím alespoň o stručný výčet

stěžejních údajů.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce         

                                                                           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

  Doplňující informace:
  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
  nebo podle  klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD,  například
  2. ledna 2003.