ČRo + Landsmanšaft : profesionalita + etika = stížnost ......................... 13. IV. 2003
Český rozhlas jednostranně protěžuje zastánce SL = Sudetoněmeckého Landsmanšaftu.

     
Svaté Město zahynulo, protože každý plnil jenom své povinnosti.
  
    Jenže v našem " Městě" se stalo tolerovaným jevem  i  soustavné  a  zásadní  neplnění 
povinností  těmi,  kteří 
za své  společenské  i  pracovní  zařazení  pobírají  nemalé peníze.
     Nehledě  na  další  výhody,    které  je  však  nepodněcují   ke  zmenšení   nedostatků  
a k jejich  nápravě,  ale spíš posilují  jejich  necitlivý  vztah  k  trvalým hodnotám lidského
soužití. Je to zřejmé i z  následujících dopisů,   které souběžně se zveřejněním na internetu
rozesílám  také  uvedeným  adresátům.

Stížnost ve věci veřejné                                      
Praha neděle 13.dubna 2003
 
Č E S K Ý    R O Z H L A S,    generální ředitel  Ing.  Václav   K A  S  Í  K
Věc: Sudetoněmecká jednostrannost  ve vysílání stanice Českého rozhlasu 6
 
Vážený pane generální řediteli,
 
    v opakování pořadu STOP, který jsem vyslechl včera po ránu, na stanici ČRo6,
se opět projevilo hrubé porušení stěžejního příkazu, který ukládá zákon o Českém
rozhlasu.
     Ve zhruba  padesátiminutovém  pořadu  se  opět   jednostranně  hovořilo
o  problematice  Sudetských  Němců.
     Pořad moderoval Ing. Ivan ŠTERN, šéfredaktor ČRo6. Jako hosty si pozval pány
se  stejným  ideologicko-užitkovým  zaměřením.  Byli  to  p.t . Emanuel  MANDLER,
Jaroslav  ŠABATA  a  Václav  ŽÁK. Společně s moderujícím panem šéfredaktorem
si vzájemně  přitakávali  na zřejmě výnosnou sudetoněmeckou notu;  aniž by přizvali
další účastníky,  třeba  z  řad  Českého svazu bojovníků za svobodu.
      Nevím,  zda-li  Vám předávají  moje stížnosti, upozorňující na konkrétní chyby, 
nebo  zda  je  dlouhodobě  odkládáte.  Rozhodně  však  nezaznamenávám jakékoli 
nápravné  kroky,  se vším  co se  k  nim sluší  a  patří.
      Kdysi se  podobně  choval  ministr vnitra  Jan  RUML,  než  ho  úspěšně  vedený
soudní spor  přiměl  odtajnit absurdně utajovaný  Seznam  utajovaných  skutečností
MV ČR,  včetně  odchodného  příslušníků  StB.
 
      S pozdravem a s přáním lepších dní                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                       www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                   190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

Doplňující informace:

1/ Spolu se zveřejněním na internetu  odesílám e-mailem  tuto  stížnost  na  soustavné 
    porušování  žurnalistické  profesionality a etiky, ve smyslu  zákona č. 484/1991 Sb. 
    o  Českém rozhlasu.   Adresáty  jsou  generální  ředitel  Českého rozhlasu  a  Rada 
    Českého rozhlasu. Na vědomí a s prosbou o součinnost posílám opis také Českému
    svazu bojovníků za svobodu a jejich novinám, s průvodními texty:
    Radě Českého rozhlasu, k zaujetí příslušných opatření.
     
Posílám svou další iniciativu, směřovanou hlavně ke generálnímu řediteli ČRo.
      Bohužel,   ani  od  vás  nemám  sebestručnější  zvěst o  nápravném  přístupu
      k   přetrvávajícímu   porušování  zákona  o  Českém rozhlasu.
    Český svaz bojovníků za svobodu   =   ČSBS
     NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ  =  noviny ČSBS
     Věc: Sudetoněmecká jednostrannost v ČRo6
     Vážení,
          spolu s opisem e-mailu,   který souběžně odesílám generálnímu řediteli
     Českého rozhlasu a Radě ČRo, vás prosím o obdobnou iniciativu, směrem
     k  oběma   jmenovaným   adresátům,     ale   i  ke   Stálé  komisi  Poslanecké
     sněmovny  pro  sdělovací  prostředky.

2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
    osob, nebo podle klíčových slov, na titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.
    Pamatujme:  Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé, kteří je buď naplňují, 
                         nebo  je  zneužívají  pro  sobecký  prospěch.