ÚZSI : StB + agenti = seznamy = ředitel = odpověď .......................... 06. IV. 2003
O neověřeném, i když pravděpodobném vyvraždění informátorů StB z rozvojových zemí.

Náznaková odpověď ředitele ÚZSI = civilní rozvědky,
    na dotaz  ohledně  osudu  cizinců  ze zveřejněných seznamů s agenty StB, přišla
hned následující den, tedy 31. března 2003. 
    Od  té doby  jsem vyslechl několik rozhlasových  poznámek  a  besed  na téma 
zveřejněných seznamů StB.  Ale  téměř nikdo z pozvávaných odborníků  nehovořil 
o  arabských  agentech.     
Pokud ano,  pak tuto problematiku  přešel  okrajovou  poznámkou.   I  když  to je   
otázka  života  a  smrti.  Nejenom  oněch  agentů,  ale i nás,  potencionálních  obětí 
mezinárodního  terorismu.        
-----
Elektronický dopis od ředitele ÚZSI ze 31. III.2003 = kopie.
Vážený pane Hubálku,

děkuji Vám za Váš dopis, na který se pokusím odpovědět:
1) Informaci o likvidaci asi 400 cizinců, po jejich zveřejněni v Cibulkových sezna- 
mech nemám a domnívám se, že nemusí být pravdivá. Připomínám,  že šlo o zve- 
řejnění agentů II. správy StB, tedy kontrarozvědky, nikoliv I. správy StB,  tedy 
rozvědky, za jejíž následovníka může být ÚZSI považován. Nicméně připouštím, 
že takové případy mohly nastat, není to však ničím doloženo.
2) Zda obsahují seznamy vydané MV jména cizinců nevím, ale zákon č.107/2002
Sb. umožňuje zveřejnění spolupracovníků StB, kteří mají české občanství. ÚZSI 
žádného cizince do seznamu neuvedl.
3) Poznámky o případném využití dřívějších informátorů je pro ÚZSI irrelevantní. 
I. správa StB využívala informátory úplně jiným směrem a nebylo by správné a ani 
možné převzít tuto agenturu. StB podporovala terorismus, kterému říkala národně-
osvobozenecký boj, my bojujeme proti mezinárodnímu terorismu, atd.
4) Já osobně nejsem aplikací zákona č. 107/2002 Sb. příliš nadšen, musím ho
však dodržovat. "Účelem tohoto zákona je co nejširší odhalení praxe komunistic- 
kého režimu při potlačování politických práv a svobod vykonávané prostřednic- 
tvím tajných represivních složek totalitního státu." Úmysl zákonodárců je dobrý, 
ale vlastní naplnění, jak je vidět, sklouzne opět do studování seznamu spolupracov- 
níků, který o totalitní praxi vypovídá velmi málo a zkresleně. ÚZSI je správcem 
archivu I. správy StB a snaží se dle možností uvolňovat mnoho dokumentů a mate- 
riálů, které jsou prospěšné jak pro ÚDV, tak pro mnohé historiky ( viz Sešity vy- 
dávané ÚDV). Neděláme si však ambice na historické zpracování a posouzení 
totalitní doby, nemáme k tomu mandát, síly ani prostředky.  Osobně vyznávám, 
že objektivní historické zpracování a popis jednotlivých etap totality, by bylo 
pro veřejnost prospěšnější a pro mladou generaci poučnější, než pouhé čtení 
a listování v seznamech registrů StB.

S pozdravem    František Bublan
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
    ( třeba příjmení BUBLAN, CIBULKA ...)  nebo podle klíčových slov,  na  titulních stránkách
    zpravodajství DOKLAD, například  30. března 2003.