StB + agenti = seznamy : mezinárodní zločin : obrana : dnešek ...................... 30. III. 2003
Vyvraždění informátoři StB z rozvojových zemí mohli dnes sloužit proti mezinárodnímu zločinu. 
.......


Dotaz ve věci veřejné                                               
Neděle  30. března 2003

Plk. Mgr. František BUBLAN,  Úřad  pro  zahraniční  styky  a  informace 
Věc: Agenti StB z řad cizinců, zejména z rozvojových zemí. 

Vážený pane řediteli,

   Váš  předchůdce,  RNDr. Petr ZEMAN,  mně při osobním setkání  4. dubna
2000  souhrnně naznačil, že asi  400 Arabů, Vietnamců,  a podobných cizinců,
zaplatilo životem za zveřejnění v seznamech, které vytiskl pan Petr CIBULKA
v Necenzurovaných novinách / ročník 1992 /.

   Také seznamy agentů StB, vydané v březnu 2003 Ministerstvem vnitra České
republiky,  zase obsahují příjmení a jména tohoto druhu.

   Domnívám se, že ztráta 400 informátorů,  přímo z prostředí značně odlišného,
kde navíc bývají  ohniska  mezinárodního  zločinu ( drogy,  terorismus,  obchod
s lidmi ), je závažným tématem ke kvalifikovanému  a  objektivnímu zhodnocení.

    Proto se obracím na Vás,  abyste se svými spolupracovníky  vydal přiměřené
faktografické prohlášení k této záležitosti. Nejenom jako dějepisný doklad, ale též
jako memento pro publicisty a zákonodárce,  v  záležitostech  života  a  smrti.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce                Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                                        
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                    190 00  PRAHA  9  Českolipská 19 

Doplňující informace:
1/ Spolu se zveřejněním na internetu  odesílám e-mailem  tuto žádost řediteli ÚZSI = civilní
    rozvědky.
2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
    nebo  podle klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.  Zejména
    s další dnešní informací o seznamech evidovaných agentů Státní bezpečnosti.