ČRo - profesionalita - etika = selhávání = stížnost .................................... 30. III. 2003
Ledabylý rozhovor s P. CIBULKOU je dalším příkladem porušení zákona o Českém rozhlasu.


Stížnost ve věci veřejné                                                     
       Praha neděle 30. III. 2003  

Český rozhlas ,  generální ředitel  Ing.  Václav  K  A  S  Í  K
Věc: Stížnost na práci ČRo, další příklad = Petr CIBULKA v ČRo6.

Vážený pane generální řediteli, 

      ve včerejším  Ranním informativním servisu  ČRo 6  hovořila redaktorka Radka 
DULÍKOVÁ  s Petrem CIBULKOU,  vydavatelem  Necenzurovaných novin.  Náplní 
téměř čtvrthodinového povídání byla současná situace,  zejména ve vztahu k seznamům 
s agenty StB. Bohužel, i v této relaci  se opakovaně  projevily  tak časté neduhy,  které 
příkře   odporují   základnímu  a   uzákoněnému   poslání   veřejnoslužebního  rozhlasu, 
nestranně  a   vyváženě  poskytovat  pravdivá  fakta. 
      Ať byly důvody jakékoli, paní redaktorka nevěděla, nebo nedokázala klást otázky, 
které by přiměly pana CIBULKU, aby vysvětlil skutečnosti, které jsou v rozporu s jeho 
proklamacemi o čestnosti a zodpovědnosti,  jak je vršil během rozhlasového příspěvku.  
S tím argumentačně souvisejí kompromitující příklady z celostátních novin, které by 
profesionál měl znát už předem. 

Vyřčené proklamace,
   Český rozhlas 6, sobota 29. března 2003 =
 Politik Petr CIBULKA  hlásá, co sám
                                                                          porušuje, bez kritické odezvy  ČRo6 .

˝ ... Prostě tvrdím,  že každý  přirozený  lidský systém  musí zvýhodňovat  ty  dobré, 
a znevýhodňovat ty špatné. Musí vytvořit systém, ve kterém je pro lidi výhodné být 
čestný,  poctivý,  spravedlivý,  pracovitý,  podnikavý  a  zodpovědný,  a  ve  kterém 
je  nevýhodné  být  zlodějem,  podvodníkem  a  tunelářem. …˝ .

Dodnes nevyvrácená informace,
    deník  Super, 
20.  z á ř í  2001,       Jeho matka má pozitivní lustrační osvědčení.
                            28. dubna  2002 =     Přitom  v  jeho  seznamech  nefiguruje. 
˝…matka  tohoto  známého  disidenta Věra  Cibulková,   má   pozitivní   lustrační 
osvědčení   spolupracovníka  StB.   Přitom  ve  známých  Cibulkových  seznamech 
nefiguruje. … ˝

Dodnes nevyvrácená informace,
    deník Super, 27. dubna  2002 =    O dosavadních milionových dluzích P. Cibulky.      
˝ …. Cibulkovy  firmy  Světlé zítřky  a  Nezávislé informační a tiskové centrum na 
podporu demokratických iniciativ  (NITC)  dluží,  kam se podívají.  Jde  o  nemalé 
částky v řádech miliónů.   Získali jsme materiály, které dokazují že brněnská městská 
správa sociálního zabezpečení  v říjnu roku 1998 předepsala NITC k úhradě dlužné 
částky ve výši téměř  3,5 miliónů  korun. 
  To je ovšem pouze začátek.  V roce 1999
vyzval finanční úřad Světlé zítřky k zaplacení nedoplatku daně z příjmu právnických 
osob ve výši  764 780  korun.  Své nároky vznesla  Všeobecná zdravotní pojišťovna. 
Dlužníkem  je  Cibulkova  společnost  Světlé zítřky  už  od roku  1996  i  u  brněnské 
tiskárny Centa, s.r.o.,  kde neuhradil několik faktur a jejich  součet  činí téměř 970 
tisíc korun.  ….. Dluh tedy až do dnešního dne nebyl uhrazen
. ….. ˝.

Dodnes nevyvrácená informace,
    deník  Super, 28. dubna  2002 =   
        Odsouzen  za  automobilovou  nehodu. 
                                                                    V květnu 1999  těžce zranil  chodkyni. 
˝… Petr Cibulka  byl odsouzen  k  podmíněnému trestu  odnětí svobody. … Dne 24.
5. 1999  zavinil v Brně  dopravní nehodu,  při níž došlo  k  těžkému zranění chodkyně 
Heleny  Soukupové. 
    Po  nehodě  byla  chodkyně  asi  devět dní  v bezvědomí a v 
nemocnici strávila několik měsíců. …˝
.

 Dodnes nevyvrácená informace,
    deník  Super,  29. dubna  2002 = 
           Cibulkovo NITC delší dobu nevyplácelo 
                                                                      mzdy svým zaměstnancům.
˝Cibulkovo NITC nejen že některým zaměstnancům nevyplácelo mzdy, ale dokonce 
nechalo  bez  prostředků zaměstnankyni  po dobu  jejího  rizikového  těhotenství, což 
v  praxi  znamená,  že jí  NITC  po  dobu  šesti měsíců  nevyplácelo  nemocenské  při 
pracovní neschopnosti. … ˝ .  
 

 ZÁVĚR 
        To  není   důsledek  šesti let  nacistické okupace,  čtyřiceti let  komunistické 
  totality,  nebo snad  300  let  habsburského  útlaku.  
Zejména  ta  poslední  fráze
je  zcela  lichá.   Vždyť  vůbec  neplatila  na  Tomáše  BAŤU,   ani  na  řadu
dělných  lidí    doby.   
 
       Problém lidského společenství spočívá ve kvalitě  jeho představitelů.  V jejich
zodpovědnosti a náročnosti na sebe.  Což  jim dává plné právo, aby totéž důsledně
požadovali  od svých  spolupracovníků.   A to i  bez  kritických  upozornění zvenčí.
  
     Proto  očekávám  Vaše  přímé  sdělení,  s  výčtem  řešení  i přijatých opatření.
Už  proto,   že  v  Českém rozhlasu   průběžně   dochází  nejenom   k  opakovaným 
selháváním,  nejasnostem  a  účelovým  zámlkám. Totéž se  týká  skladby  autorů,
témat, a účinkujících.   Pan programový ředitel,  PhDr. Josef HAVEL,  mi vytrvale
neodpovídá na dotaz,  jakým  způsobem  kontroluje dodržování  zmíněné  plurality
ve vysíláních Českého rozhlasu.  Zda-li prostřednictvím výkazů  finanční i mzdové 
účtárny, nebo nějak jinak ?   Asi nijak.   Nebo  jen s  kamarádským  nadhledem ? 

        S pozdravem a s přáním lepších dní                      Bohuslav HUBÁLEK
                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 

Doplňující informace:
1/ Spolu se zveřejněním na internetu  odesílám e-mailem  tuto  stížnost  na  soustavné 
    porušování  žurnalistické  profesionality a etiky, ve smyslu  zákona č. 484/1991 Sb. 
    o Českém rozhlasu.  Adresáty  jsou  generální  ředitel  Českého rozhlasu  a  Rada 
    Českého rozhlasu. 
2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
    nebo  podle klíčových slov,  na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD.