MZdravotnictví : osvěta = chřipka + TBC + SARS .................................................... 25. III. 2003
Aktuální osvěta proti epidemiím je úkolem ministerstva, ale také veřejnoprávních médií.   
 
           B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L,
   
i  s  částečně   zakrytými   ústy,  a   bez  kapesníku,
         je šiřitelem nebezpečných infekcí,
                zejména  chřipek a tuberkulózy.  
 

 

............


Dopis ve věci veřejné                                   
      Praha úterý 25. března 2003  

Ministerstvo  zdravotnictví  ČR,  odd. styku s veřejností.  
Věc: Aktuální zdravotnická osvěta  a  veřejnoprávní média.

      Mám prosbu a dotaz, ohledně aktuální  zdravotnické osvěty, při vyžádané
 
pomoci  České televize  a  Českého rozhlasu.   A  to i  teď,  kdy  sice  končí
celostátní epidemie chřipky, ale už delší dobu hrozí narůstající šíření tuberkulózy
plic. Nejčerstvěji se přidává SARS, infekce asijského zápalu plic (HongKong).

     Všechny   tyto  choroby  ovlivňuje   kapénková   nákaza,   zejména   při
bezohledném  kašli  mezi  množstvím  lidí.   Ne  každý si totiž   zakryje  ústa
kapesníkem.  Místo  toho  občas  vídám  pěst,  nebo  pěstičku,   která  však
slouží  spíš  jako  širokopásmový  rozprašovač,  než  jako  účinná  zábrana.

Zajímalo by mě =
A/  Kolik lidí celkem podlehlo právě končící epidemii chřipky ?
B/  Kolik  dní nemocnosti  celostátně  připadá na tuto epidemii ?
C/ Jaký je celostátní peněžní odhad spotřebovaných léčiv a lékařské péče,
     v souvislosti s touto epidemií ?
E/ Uvažujete  o  tom,   že  by  zejména  Česká televize  vysílala  vaše
     názorné šoty, v  nejsledovanější  době  před večerními zprávami =
    
alespoň částečně,  místo  vlastní  hádankové reklamy o výhledově 
     budoucích filmech v programu ČT ? 
    
Zřejmě by to bylo  prospěšnější  plnění  veřejnoslužebního  poslání
     České televize, i Českého rozhlasu.  A to nejenom  pro  zdraví lidí,   
     ale  i  pro  tvorbu  společného  národního  produktu.  

  S pozdravem a s přáním úspěšné práce            Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                                  
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                              190 00  PRAHA  9  Českolipská 19  


                        Předchozí prosba ve stejné záležitosti,
   
adresovaná Ing. Milanu HOUFKOVI, generálnímu řediteli Dopravního podniku hl.m.
Prahy a.s., nebyla  realizována. Včera,  téměř obratem,  pan generální ředitel  odpověděl 
doporučeným  dopisem,  kde vysvětluje důvody,  které jsou formálně oprávněné.

     Právě výzva k hromadnému přepravci statisíců Pražanů však měla na mysli operativnější
řešení, než by měla stejná výzva, přímo k veřejnoprávním médiím. Ta bývají netečná ve svém
tradičním  elitářství,  i  zatím  přetrvávající  nedotknutelnosti.   Nehledě  na  to,  že  v  zájmu
veřejné  služby  takto  měla  konat  samovolně,  ve  prospěch  občanů.

     Ale vzpomněl jsem si, že pražský dopravní podnik občas hlásívá také upozornění, která 
úzce  nesouvisejí  s  organizací  vlastní  přepravy.   Byl  jsem  inspirován  reprodukovanými
výstrahami  před kapesními  zloději, které zaznívají ve vozech městské hromadné dopravy,
zejména v turistické sezóně. 
     Škoda,  že  podobná  výjimka  neposloužila  také  při  letošní  chřipkové  epidemii.


          Téměř  bezprostřední  odpověď  ohledně  MHD  a  chřipkové  epidemie:
 
Doplňující informace:
1/  E-mailový dopis ministerstvu  byl odeslán souběžně se zveřejněním na internetu.
2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
     osob,  nebo podle klíčových slov  na  titulních stránkách  zpravodajství 
DOKLAD
     například 11. března 2003.