Stížnost : POLICIE ČR - HALÓ noviny + KSČ = zločiny .................................. 19. III. 2003
Stížnost upozorňuje na použitelné zákony, i  na historická fakta, a žádá soudní jednání ... 


DOPORUČENĚ, DODEJKA                                              Praha úterý 18. března 2003

POLICIE  ČESKÉ  REPUBLIKY  obvodní ředitelství Praha 1
místní  oddělení  Hybernská 2
110 00   H y b e r n s k á   2
Věc = Stížnost  k  č.j.  OR1-2252/MO5-TČ-2002 

S přihlédnutím k zákonům  =   1/  č.480/1991 Sb. O době nesvobody
                                               2/  č.198/1993 Sb.O protiprávnosti komunistického
                                                        režimu a o odporu  proti němu,
s použitím =                             3/  trestního zákona č.140/1961 Sb.,ve znění pozdějších
                                                     předpisů

podávám  stížnost  proti  Usnesení č.j. OR1-2252/MO5-TČ-2002, sepsanému 20. února
2003,  a doporučeně odeslanému po třech týdnech, 14. března 2003.
Související trestní oznámení je evidováno u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1,
pod  dvěma spisovými značkami =  Zn 420/2002 , 2Zn 4978/2002.

                                                 Důvod. 
Celostátní deník HALÓ noviny 19. září 2002
na straně 5, v redakční poznámce Fraška ÚDV na pokračování,  zveřejnil nepravdivé
tvrzení o trestných  činech ( zločinech ),  které  spáchali  vrcholní  činitelé  režimu  KSČ
˝ … Dodnes  se totiž  nic  podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo 
dokázat. …˝. 

Trestní zákon č.140/1961 Sb.  § 261a 
"
Kdo  veřejně  popírá,  zpochybňuje, schvaluje  nebo  se  snaží  ospravedlnit  
nacistické 
nebo  komunistické genocidium  nebo jiné zločiny nacistů nebo 
komunistů proti lidskosti, 
  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
až tři léta. ˝  
                                                     
Upozornění
. 
 
   Usnesení,  sepsané  20. února 2003 obsahuje dvě  identifikační  nepřesnosti.  Autor 
z HALÓ novin je Jaroslav SRBEK, ne SKRBEK. Mé jméno je Bohuslav, ne Jaroslav.  

                                                            Závěr. 
 
Žádám,  abyste  ve  smyslu  zde  zdůrazněných  skutečností  zrušili 
odložení případu a postoupili záležitost k soudnímu projednání, neboť 
došlo k veřejnému popírání průkazných  trestných  činů,  koordinovaně směrovaných  proti   společenským  vrstvám  tzv. třídních  nepřátel, 
mnohdy  završovaných  i  desítkami  justičních vražd.  A  to  vše  za 
aktivní  spoluúčasti  vrcholných  vládních  i  stranických představitelů. 
Snad  stačí  připomenout  ty  nejznámější  zločiny, jejichž oběťmi byli 
generál Heliodor PÍKA, JUDr. Milada HORÁKOVÁ,
...... . 

                                    S pozdravem 
                                                                      
Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                190 00 PRAHA 9   Českolipská 19
                                                     telefon 286 884 774, e-mail= b.hubalek @volny.cz 

Doplňující  informace:  
  
1/  Stížnost byla odeslána doporučeně s dodejkou, v úterý 18. března 2003.  
  
2/  Možné návaznosti lze vyhledat podle klíčových slov, na titulních stránkách 
       zpravodajství  DOKLAD = např.20. a 27.září,  i 18.prosince 2002, a také 
       17. března 2003.  Nebo podle rejstříku pojednávaných osob (  například
         příjmení HORÁKOVÁ, atp. ).