HALÓ noviny + KSČ + nepravdy + chytračení + Policie ČR  ........................ 17. III. 2003
Absurdní postup policejních vyšetřovatelů vůči veřejnému popírání zločinů komunismu. 
  HALÓ noviny, 19. září 2002,
      
ve  své  redakční  poznámce  Fraška ÚDV na  pokračování  veřejně  a  cynicky, 
  bez ohledu  na  prokázané  justiční  vraždy  režimu  KSČ  ( např. chronologicky,
  Heliodor  PÍKA,  Bohuslav  HUBÁLEK,  Milada HORÁKOVÁ,  a desítky dalších ),  
  bez ohledu na další genocidní skutečnosti,  postupně navozují dojem, že vlastně  žádné  
  zločiny nebyly,  že byly jen  skvělé  výdobytky. 
        Ani slovo  o tehdejším  špiclování,  ztrátě občanských svobod a celkového zaostání 
  za státy, které v roce1948 měly horší životní úroveň než Československo = Německo,
  Rakousko ... 
  Usvědčující výňatek z redakční poznámky HALÓ novin:
         ( Žluté podložení, jakož i podtržení částí textu = B.H. )
     Lidé mají být konečně
  přesvědčeni, že tady byli
  zločinci ve vedení státu .
   ... Dodnes se totiž nic 
       podobného, kromě
    poslanecké proklamace

    
nepodařilo dokázat
Hned následující den jsem písemně protestoval
u autora redakční poznámky ( = Jaroslav SRBEK ), ale i u tehdejšího šéfredaktora 
HALÓ novin
( Jaroslav LEMÁK ). Chtěl jsem, aby opravili nepravdu, která by mohla
být i právně stíhatelná, podle §261a trestního zákona. Protože nikdo z nich se neozval,
podal jsem 27. září 2002 trestní oznámení, u příslušného státního zastupitelství, v Praze1.
Po uplynutí dvou měsíců,
4. prosince, podařilo se mi kontaktovat pověřeného policejního vyšetřovatele. Ten mě 
hned za dva dny pozval k výslechu. Text mé výpovědi zabral sotva půl stránky formátu
A4. Vždyť  nezpochybnitelnými  důkazy  jsou  zveřejněné  nepravdy,  stejně  jako 
všeobecně známé a  rehabilitačními soudy potvrzené  justiční vraždy z 50.let minulého 
století. Přesto jsem nabídl předložení i jiných usvědčujících  dokumentů, ze Státního
ústředního archivu. Pan vyšetřovatel však o ně  tehdy  neprojevil zájem. Současně 
jsem zjistil, že zatím nikdo jiný nebyl k tomuto případu vyslechnut.
Na vyšetřovatelovo telefonické požádání 
jsem obratem opatřil a  18. prosince protokolárně předal  úředně  ověřené  kopie 
dokumentů. Obsahují soudní direktivu k trestu smrti pro četaře Pohraniční stráže, 
Aloise JEŘÁBKA.Vydali ji straničtí a státní představitelé režimu KSČ = např. Alexej
ČEPIČKA,Václav KOPECKÝ, Antonín NOVOTNÝ, Antonín ZÁPOTOCKÝ.... !
Oznámení, že případ bude vyřízen do konce března,
mi 17. února 2003 telefonoval vyšetřovatel, nadstrážmistr Miroslav GONDEK.
V pondělí 17.III.2003  přišlo toto doporučené psaní =
        
   Od  sepsání  k  odeslání  
       absurdního výsledku,
   příznivého pro komunisty,
 
            uběhly tři týdny.
         Má to být závěr  
       zdlouhavého řízení 
 ohledně veřejného popírání 
        zločinů režimu KSČ.
 
         
Psaní obsahuje tento  antedatovaný dopis. 
Zaznamenává nejenom zbabělé vytáčky podezřelých hlasatelů jáchymovské lži, ale o co 
hůř, plně je uznává ! Dokreslujícím momentem v něm jsou nepřesně psané příjmení 
= SKRBEK, místo  správného  SRBEK,  i jméno = Jaroslav, místo správného Bohuslav
HUBÁLEK :
Doplňující  informace
  
1/ Na základě pondělní informace z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1
       = 17.III.2003 = podám zítra u vedoucího MOP Hybernská  stížnost proti zde 
       uvedenému usnesení ze 20. února 2003.

  
2/  Až  do  dnešního dne jsem  nezjistil  jakýkoli  protest  odpůrců  komunismu  
       vůči  HALÓ  novinám,  za   propagování   jáchymovské lži .

  
3/  Možné návaznosti lze vyhledat podle klíčových slov, na titulních stránkách 
        zpravodajství  DOKLAD = např. 20. a 27.září,  i 18. prosince 2002, nebo podle
        rejstříku pojednávaných  osob  ( například příjmení HORÁKOVÁ, atp. ).