INFEKCE = kašel = chřipka : autobusy + metro + tramvaje = ohrožení .............. 11. III. 2003
Dopravní podnik může preventivně varovat, když selhávají veřejnoprávní rozhlas a televize !
 
           B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L,
   
i  s  částečně   zakrytými   ústy,  a   bez  kapesníku,
         je šiřitelem nebezpečných infekcí,
                zejména  chřipek a tuberkulózy.  
 

Prosba ve věci veřejné                                                 
Praha pondělí 10. března 2003

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy a.s.,  Ing. Milan HOUFEK, generální ředitel
Věc: Prosba proti šíření kapénkové infekce ve vozech městské hromadné dopravy.

Vážený pane generální řediteli,

     prosím Vás o vydání pokynu,  na jehož základě by zejména v období chřipkových
epidemií zazněla prosba ke všem účastníkům městské hromadné dopravy,  ve  vozech
i  na  nástupištích  =   něco jako obdoba  jiných  informativních  sdělení,  která  vysíláte  
při  mimořádných okolnostech.  Týkala by se nedobrých zkušeností s tím,  že řada lidí 
si  při kašli  vůbec nezakrývá ústa.   Nebo místo  plného zákrytu představí pěst,  která  
naopak  má  zesilující  účinek,  jako  širokopásmový  rozprašovač kapénkové infekce.

     Minimální  obecnou  hodnotu  mají  individuální  prosby,  které  diskrétně  říkám
takovýmto spolucestujícím  =
     Prosím Vás,  zakryjte si ústa  raději  kapesníkem,  ať  úplně  zabráníte  šíření 
kapénkové  infekce. Vždyť  s  námi  cestují  i  lidé,  kteří  sice  úspěšně  přestáli
chemoterapie, ale mají doposud oslabenější imunitní systém.  Každá  infekce je
může silně poškodit a znovu vrátit na nemocniční  lůžko.

     S pozdravem a s přáním lepších dní                        Bohuslav HUBÁLEK
                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                         190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 

Doplňující informace:
1/  E-mailový dopis generálnímu řediteli Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., byl odeslán 
     v pondělí 10. března 2003, v 19:03 hodin, když jsem se vymanil z chřipkového onemocnění.  

2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob,
     nebo podle klíčových slov na titulních stránkách zpravodajství 
DOKLAD