Poslanci + média : zákony + hospodárnost = diskriminace ................................................ 04. III. 2003
Další žádost o důsledné dodržování zákona a hospodárnosti vůči komukoli, včetně médií.
             Zdar  věcí  veřejných 
  budiž  nejvyšším  zákonem. 
 
Kéž by se  všichni,  nejenom  poslanci,   řídili odkazem
         našich  předků,  z   průčelí  České sněmovny.
         =   SALUS    REI    PUBLICAE   SUPREMA   LEX    ESTO  =

Žádost ve věci veřejné 
                                                              Praha úterý 4. března 2003

Stálá komise pro práci Kanceláře PSP ČR,  poslanec  Karel  VYMĚTAL, předseda
Věc: Protěžování   mediálních  podnikatelů  v  PSP ČR ;  Váš dopis ze dne 18. XII. 2002  

Vážený pane předsedo,

    nereagoval jsem obratem, protože Poslanecká sněmovna měla hodně práce se schvalováním
státního rozpočtu.   Na to téměř  bezprostředně  navazovala  neméně  důležitá jednání  k volbě  
prezidenta České republiky. Proto až dnes, po jeho zvolení, vyslovuji výhrady k Vaší odpovědi 
z 18. prosince 2002.   Pro  přehlednost  je  shrnuji  do  položek,  týkajících  se  Vaší  obhajoby
neuzákoněných výsad médií v PSP ČR, oproti  podnikatelům  z jiných oborů  lidské činnosti, 
rovněž  v  areálu  Poslanecké  sněmovny.
 
1/ Postrádám  vyčíslení  peněžních  nákladů  na  tyto  prokazatelně  neuzákoněné  služby,
    ve prospěch mediálních podnikatelů, jejich zaměstnanců, a volných novinářů. 
    Zde  podotýkám,  že  při mém  úspornému podnětu  k  zhospodárnění kuloárových telefonů
    v  PSP ČR  ( duben 2001 ) jsem současně nabízel dobrovolné zaplacení zatím neexistujícího
    akreditačního poplatku, cca 1500 Kč/ rok. Nabídka nebyla přijata, kvůli komplikovanosti, 
    se kterou zatím nepočítá dosavadní praxe finanční  účtárny PSP ČR.

2/ Rovněž chybí odkaz na jakýkoli platný zákon, u nás a v zahraničí, který by  nadřazoval
    mediální podnikatele oproti jinému druhu podnikatelů.  Mrzí mě, že tohle nedokázali během
    dvou roků objasnit Vaši poslanečtí předchůdci,  ačkoli k tomu mohli využít  kvalifikovaných
    služeb  Parlamentního  institutu.

          Na závěr znovu opakuji, že  povinnost  objektivního  a  vyváženého  zpravodajství,
    ale i způsob jejich  hospodaření,  ukládají  speciální zákony  všem  třem veřejnoprávním 
    ( veřejnoslužebným ) organizacím,  t.j. Českému rozhlasu, České televizi a České tiskové 
    kanceláři. Tím jsou podle zákona  oficiálně postižitelné  případné  mediální blokády  vůči  
    všem ústavním  institucím
.

                                     S  pozdravem                      
                                                                                         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                    
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                                 190 00  PRAHA  9  Českolipská 19


DOKUMENT = prosincová odpověď z PSP ČR:

Doplňující informace:
1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob 
     ( příjmení  BROŽÍK, KLAUS, KYNŠTETR, VYMĚTAL, atp.), nebo podle klíčových  
      slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD

2/  Pouze samostatný dopis předsedovi Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
     byl dnes předán podatelně PSP ČR.