PALACH = výročí = Český rozhlas = odpověď = obhajoba ČRo ....................... 02. III. 2003
Český rozhlas kritizuje moji stížnost ze 20. ledna 2003, ohledně Jana PALACHA.  

K  tomuto  dopisu  je  důležité  samostatné  DODATEČNÉ  SDĚLENÍ  ze  2. III. 2003

 
  Regina
92.6
ČESKÝ ROZHLAS  186 72  PRAHA 8  Hybešova 10, pan Jan MENGER
  Věc: Váš doporučený dopis ze 31. ledna 2003, s podacím razítkem z 27. února 2003

   Vážený pane šéfredaktore,

      pečlivě jsem pročetl Váš dopis a zaznamenal jsem také jednoměsíční prodlevu v jeho
  datování, měsíc před odesláním z pošty. Usuzuji, že problém naší názorové rozdílnosti 
  spočívá v oblasti významových hodnot.   Proto jsem se 20. ledna 2003  ráno domníval
  ( kdy lidé po víkendu opět začínají všední pracovní rytmus ), že by  Jan  PALACH měl 
  být  vzpomenut  obšírnější  a  přesnější  zprávou.

      Neboť u hrobu nebylo" ...
jen několik DESÍTEK  občanů, vesměs náhodně příchozích, ...".
Mnozí  účastníci přišli zcela vědomě, protože vzpomínkové setkání bylo ohlášeno několik 
dní předem v ČTK. Také členové pěveckých sborů přišli  nenáhodně

      Děkuji za upozornění na závažnou chybu, které jsem se dopustil ve stanovení časového
  odstupu od tragického sebeobětování Jana PALACHA. ke kterému došlo před 34 roky,
  což  okamžitě  uvedu  do  rejstříku nápravy.   Ten  je od samotného začátku  součástí  
  mého  internetového zpravodajství,  kvůli  přehledné  orientaci  v dodatečných sděleních, 
  v opravách,  v omluvách, což postrádám v renomovaných tiskovinách. 
  Takže,  i  kdybyste  o zveřejnění svého dopisu nežádal,  nutně by se objevil tamtéž, jako 
  dodatečné  sdělení  
 ke stížnost  ve  věci veřejné,  kterou  jsem 20. ledna 2003 poslal 
  generálnímu řediteli Českého rozhlasu, Ing. Václavu KASÍKOVI. 

      Co se týká etiky a profesionality  =   například  dodnes se občanům  neomluvil  žádný 
  z  mediálních  hlasatelů  a  propagátorů  " stávky "  v České televizi  2000/2001  za to,  
  že  hrubě  manipulovali  veřejným  míněním.
  Proč potlačili přirozený cit pro mateřštinu a ignorovali výkladové slovníky angličtiny, češtiny
  a němčiny ?  Všechny tyto zdroje  jednoznačně říkají, že jakákoli  stávka  je  zastavení práce.
  I když by to byla jenom omezená stávka okupační, nebo výstražná.  
  Rozhodně pak stávkou není a nemá být jakékoli zneužití cizích výrobních prostředků 
  k sebeglorifikaci a k melouchářskému sebeobohacování. 
  Jenže to je doposud, bohužel,  jedna z velmi stinných a varovných stránek naší současnosti.  

        S pozdravem a s přáním lepších dní                          Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                 
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                              190 00 PRAHA 9 Českolipská 19 


Dílčí ukázka zásadní dokumentace,
s daty podacího razítka z 27. února a antedatovaného dopisu z 31.ledna 2003: 


Doplňující informace:
1/   Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob 
     ( KASÍK, PALACH,  atp.), nebo podle klíčových  slov,  na titulních stránkách zpravodajství
     DOKLAD, zejména 20. ledna a 2. března 2003. 

2/  Souběžně se zveřejněním dnešních stránek odesílám Českému rozhlasu  elektronický dopis
     v této záležitosti.