V. KLAUS + J. SOKOL = kandidáti = neupřímnost = hrozba = důkazy .................. 27. II. 2003
Oba kandidáti by měli propadnout při páteční prezidentské volbě,  pro blaho našeho státu.
Důkazy: 
Oba prezidentští kandidáti v předvolebních projevech neupřímně chytračí a kličkují,
místo jasného a  plně srozumitelného vyjadřování.  Copak  je  logické, aby  dva  vysoce 
angažování politici, k tomu ještě vysokoškolští profesoři, bez uzardění tvrdili, že se vlastně
neznají ?  S  tímhle nechlapským  opatrnictvím by nás chtěli  důstojně  a čestně hájit, 
v důležitých mezních situacích, pod prezidentskou vlajkou,  s heslem  Pravda  vítězí ? 


Bez  sebemenší  zmínky  o  příchylnosti  k  Sudetoněmeckému  Landsmanšaftu,
ale s chabě náznakovým obviněním z pomluv, i s navazující mlhavou osobnostní charakteristikou
protikandidáta,  zakončuje pak občanský demokrat  Václav KLAUS opatrnickým,  šokujícím 
tvrzením .... A  jinak  toho  o  panu Sokolovi  moc  nevíme. ....    ( ? ) 
( MF Dnes, středa 26.února 2003, strana A/6 nahoře ).

Stejnou neochotu, rovně a jasně odpovídat na konkrétní dotazy,  
projevuje i  Jan  SOKOL  výroky typu = ... Na to  bych  nerad  odpovídal. .... To  ne, 
ale  nehodí  se  to.
....   ( !  ) 
( MF Dnes, středa 26.února 2003, strana A/7 nahoře ).

Takováhle  politická  i  mediální  ekvilibristika  neslouží  přehledné  informovanosti 
občanů = voličů =  lidí práce = tvůrců hmotných i duševních hodnot. 
Výpis stěžejních, zejména kritických údajů, ke kterým by kandidující uchazeči 
připojili svá  průkazná tvrzení. To  je cesta k ozdravění politiky, v desetimilionové 
 společnosti.  Abychom  spolehlivě věděli,  kdo  je  kdo.
Tak jako kdysi, když naši předkové podle pravdy vybírali svého starostu. Uvážlivě 
a dobře. Neboť bylo zřejmé, kdo v obci je opilec, marnotratník, zloděj - i  naopak !

Dva níže uvedené dopisy dokumentují marnou snahou, aby logická záležitost, 
týkající se svobody informací po roce 1989, nemusela dojít až k soudu. Premiér 
Václav KLAUS ani tehdy nejednal poctivě a neměl pravdu. 
Plně to prokázalo úspěšné soudní jednání v roce 1997, kterým jsem přiměl ministra 
Jana  RUMLA,  aby vydal příkaz  k  odtajnění  seznamu  utajovaných skutečností
Ministerstva vnitra ČR, i souhrnu odchodného příslušníků StB.


 
         Dopis předsedovi vlády ohledně potlačované svobody informací,
utajováním seznamu utajovaných skutečností MV ČR, i souhrnu odchodného příslušníků StB:

            Premiér  Václav  KLAUS  zavádějícně  obhajoval  nesvobodu  informací.
     Teprve Obvodní soud pro Prahu 7, o dva roky později, pomohl odtajnit požadované údaje.
                  Čí   zájmy   vlastně   hájí  " pravicový "  profesor  ?    A  proč ?
Doplňující informace:
1/  Přímé návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob = KLAUS, RUML, 
     SOKOL, atp. = nebo podle klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD.