ČRo 6 + Landsmanšaft = tendenčnost = škoda : ČR + daně ................................ 22. II. 2003 
Zásadní změnu v pokračující  jednostrannosti Rádia Svobodná Evropa, nyní ČRo 6 !
Dopis ve věci veřejné                                            Sídliště Prosek, sobota 22. února 2003

ČESKÝ  ROZHLAS  6  = celá redakce,  zejména  komentátor pan Jiří JEŠ
Věc: Názory a argumenty, sobota 22.února 2003, pan JEŠ také o 16.květnu 1946

Dámy a pánové,

    v komentáři, odsuzujícím poválečný odsun Němců, kritizoval pan Jiří JEŠ rovněž 
hlasování poslanců  Prozatímního  Národního shromáždění  RČS,  na  květnové  schůzi 
v  roce 1946.

Obzvláště  pozoruhodná  byla  slova,  že " ... se děly i ony věci,  které jednou provždy
musíme označit za hanebné.  Korunu tomu nasadilo  Prozatímní Národní shromáždění,
které v květnu 1946 přijalo zákon amnestující všechny zločiny spáchané, jak se říkalo,
v rámci osvobozovacích akcí,  ještě do půl roku po německé kapitulaci
.... ". 

Zejména ve vaší stanici silně převládá jednostranný a neobjektivní trend, přesně podle
idejí Sudetoněmeckého Landsmanšaftu. Toto souhrnné konstatování by bylo polemickou frází,
pokud bych nevytkl následující zkreslení, alespoň ve zmíněném komentáři pana Jiřího JEŠE.

A /  Werwolfové ještě  víc  než  po  půl  roce  vraždili naše dosídlence,  podpalovali 
továrny,  obytné domy, hospodářská stavení.  Byla to zlá doba  v  našem  pohraničí, na obou
stranách. Poznal jsem to osobně, a to ještě v lednu 1950, kdy jsem byl vysídlen komunistickou
mocí z Prahy a začal žít ve Varnsdorfu.  Ó,  jak  důvodně se báli o svůj  život lidé, zejména ti,
co bydleli poblíž hraniční čáry, tehdy ještě nezadrátované.   Proč o tomhle nemluví   znalý pan
Jiří JEŠ ?  V  zájmu  bolestivého, varovného,  ale  nestranného  konstatování !  Proč to dělají
mnozí  redaktoři  našich  médií,  bez ohledu na  psané i  nepsané  kodexy žurnalistické etiky ?
 
B / Dr. Ing. Štěpán JEŠ byl v té době poslancem obou poválečných NS RČS. Dosti
o tom slýcháme ve chvalně vzpomínkových komentářích jeho syna.  Proč  tedy  tento  týden,
kdy  horlil  proti  rozhodnutí  Prozatímního  Národního shromáždění,  které lze  " ... označit
 za hanebné
... ", nepředestřel obvyklá otcovská hodnocení, jako doplnění stenografických
záznamů z té doby ?

Ve snaze nekřivdit, ale dobrat se objektivních údajů, už před několika roky mi vysvětlil
ředitel  Archivní služby  Ministerstva vnitra ČR,  Mgr. Jan FROLÍK,  že  policejní  a četnické
protokoly  o spáchaných nacionálních trestných činech v pohraničí, před válkou, i po ní, nejsou
souhrnně zpracovány. Ale jako netajné leží v okresních archivech. Vzhledem k vlastní obecně
badatelské činnosti, navrhl jsem to jako téma Univerzitám třetího věku.  Bezvýsledně.

I v případě poslance Dr. Ing. Štěpána JEŠe jsem nejdříve hledal, než vyslovím kritický
dotaz. Na internetu www.psp.cz  jsem pročetl stenoprotokoly z roku 1945 až 1948, a pro
osvětlení kritizované 53. schůze prozatímního NS RČS  shrnuji tato podstatná fakta =


(Začátek schůze v 9 hod. 33 min.)
Přítomni (poslanci):
Předseda Josef David.
Místopředsedové Gottier, Tymeš, Petr, Hodinová-Spurná, Cvinček.
Zapisovatelé Smejkal, Klokoč.
184 poslanců podle presenční listiny
Pořad
53. schůze Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé,
svolané na čtvrtek dne 16. května 1946 na 9. hod.

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 438), kterým se
doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 13.8 Sb.,
o trestání některých provinění proti národní cti (tisk 444). 
......


      Zákon  podle  tisku  438  =  bod 1  =  byl  jednomyslně  přijat.  Během  celé  schůze
  nehovořil  poslanec Štěpán JEŠ.  Jestli byl nepřítomen, to už v internetových záznamech není. 
  Jenže právě tohle zanedbal komentátor Jiří JEŠ, ve svém jednostranném  rozjímání. Obzvlášť,
  jestli jeho tatínek hlasoval tak,  jak  tehdy  důvodně  cítili  občané  Československé republiky. 

ZÁVĚR
Protože už od příchodu Rádia Svobodná Evropa do Prahy  je  podobný přístup na vaší
stanici běžný,  řada  lidí  vás  považuje  zejména  za  propagační stanici  Sudetoněmeckého Landsmanšaftu a jeho souputníků. Nyní  už  plně  za  peníze  občanů  České republiky.
Z toho důvodu následně  žádám zainteresovaná místa o zásadní zhodnocení vašeho
tendenčního manipulování veřejným míněním, zejména mladší generace.
                                                                                 
Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                           
www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                   
1956-1958 vězněný za veřejnou propagaci
                                                                  Rádia Svobodná Evropa (celopodniková schůze)

Doplňující informace:
1/ Před  zveřejněním na internetu  posílám e-mailem  tuto  stránku adresátovi. Následně 
    pak generálnímu řediteli Českého rozhlasu a Radě ČRo, k zaujetí zásadního stanoviska. 
    Rovněž   Stálé komisi  Poslanecké  sněmovny  pro  sdělovací  prostředky,  a   redakci  
    čtrnáctideníku ČSBS = NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ
  = na vědomí.
2/ Přímé  návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.