Premiér ŠPIDLA = odpověď : Jan SOKOL + ČT = mlčení   ( 3.díl )  ................. 21. II. 2003 
Formální odpověď z vlády a mlčení České televize k diplomové aféře Jana SOKOLA.

Upozornění na diplomovou  aféru prezidentského kandidáta,
zveřejněné zde 9. února, bylo o několik dní později také oživeno ve Večerníku Praha 
příspěvkem redaktora, píšícího pod značkou (kou). Teprve pak se rozezněla zbývající 
média,  ale  jen  s  pouhým  konstatováním  o  podivném   počátku  univerzitní  kariéry  
nynějšího profesora  Jana SOKOLA,  koaličního  kandidáta  do  funkce  prezidenta 
České republiky.

Předpokládaje takový  vývoj,
ve  stylu   " okázalého  šplouchání  ve sklenicích vody ", s  nedůslednou  koncovkou
, kdy
vlastně  nikdo  za  nic  nemůže,   průkazně  jsem  vyzval  předsedu vlády  a  Českou televizi 
k  zaujetí  patřičného stanoviska.  Udělal jsem to s jiskřičkou naděje nejenom na neskrývané 
dořešení, ale zejména s vědomím nezpochybnitelné adresnosti předané informace. To kdyby 
opět  zaúřadovala  "neviditelná ruka svobody slova, i volného, až přeshraničního trhu".

Jan SOKOL,  ale i veřejnoslužební Česká televize, 
však nadále předvádějí  hru na "mrtvého brouka" ,  samozřejmě  že  vysoce  intelektuálního,
smysluplně etického,  a neprůstřelného.  

Premiér Vladimír ŠPIDLA, narozdíl od ČT, zachoval alespoň administrativní kulturu, 
a jeho kancelář ve velmi krátké době ujistila,  že doručené  upozornění berou na vědomí, jak
je zřejmé z následujícího textu =   

 

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD, zejména 9. + 16. + 19. února 2003.