KLAUS + ZIELENIEC : KOHL + Landsmanšaft : Deklarace  ( 2.díl ) ..................... 19.  II. 2003
Reprezentanti ČR mlčeli při nehorázném majetkovém dovětku H. Kohla k Deklaraci!

Představitelé ČR beze slova odporu přijali  "splasklý balonek"
a tzv. trojského koně, které jim zavádějícně naservíroval německý kancléř Helmut KOHL 
ve svém projevu, těsně po podepsání Česko-německé deklarace, v úterý 22. ledna 1997. 
O  to hůř,  že ceremoniál slavnostních podpisů,  i následné projevy,  živě přenášely televize 
obou států.  Zejména  Sudetoněmecký Landsmanšaft   tím dostal výmluvný signál, jak je to 
doopravdy s národními  postoji,  které tak rádi  deklarují tehdejší český premiér Václav 
KLAUS a jeho ministr zahraničních věcí, dnešní senátor Josef ZIELENIEC. 

Buď slabošství rozličného původu, nebo katastrofální neznalost
zásadních poválečných právních ustanovení, zejména Postupimských dohod a Pařížské 
reparační konference,
zabránily okamžitému a veřejnému upozornění německého kancléře
na jeho destabilizační  výroky, zejména "... Majetkové otázky zůstávají otevřeny, ... "(!),
jak to zmiňují mnohé celostátní tiskoviny z následujícího dne.  Například  i  dodnes  nikým 
nevyvrácená  citace z deníku PRÁVO,  22. ledna 1997, strana 1 =

   
Pan kancléř zde 
 ignoruje platné
   mezinárodní
      závazky
    Německa 
    o odsunu a
   o válečných
     reparacích,
          "díky" 
    poddajnosti
     premiéra
  V. KLAUSE
   i ministra J.
 ZIELENIECE 
             Skutečná  kvalita  politiků
                   se  nejlépe  projeví 
                 v  mezních  situacích  
          !         
Doplňující informace:
1/ Návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob ( příjmení KLAUS, SOKOL, atp.),
    nebo  podle klíčových  slov,  na  titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD,  například 
    9.+16.+19. února 2003. Rovněž charakterizuje dalšího ze současných prezidentských kandidátů.