Boží Dar = razítko + dvojjazyčnost : pošta + odpověď = OPRAVA ............. 15. II. 2003
Česko-německé razítko nebylo poštovní, ale místní, pro návštěvníky Božího Daru.
 
 
Tiskový mluvčí České pošty,  s.p.   Ing. Ladislav VANČURA,
obratem takto odpověděl na dvojdotaz,  který jsem mu poslal 13. února 2003 =  
  Vážený pane Hubálku,
S razítkem, jehož otisk jste mi poslal, nemá Česká pošta, s.p., nic společného. 
Jak je ze samotného otisku zřejmé, není to podací razítko pošty Boží Dar. 
Není to vůbec poštovní podací razítko. Pan ing. Pavlíček se, zřejmě pod vliv- 
em emocí, značně ukvapil.
Podařilo se mi zjistit, že se jedná o razítko, které si nechalo zhotovit a turistům 
pro potěšení dává na jejich pohlednice Informační středisko MÚ Boží Dar. 
Ostatně, většina významných turistických center vlastní obdobná razítka, kte- 
rými  si lze na památku orazítkovat pohlednici.

Pokud se týká známek, byl v návaznosti na změnu tarifů 1. 9. 2002 a podle
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, č. 28/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, stanoven povinný sortiment poštovních známek v prodeji na poště 
v následujících nominálních hodnotách:
1, 6,40, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 26 Kč.
Tyto hodnoty by měly být na poštách k dispozici ve formě jedné známky.
Známky 1 a 3 Kč nejsou v současné době žádné základní tarify, ale pouze
doplňkové - na dofrankování některých zásilek. Známka 1 Kč je k dispozici
pro tyto účely pouze jako výplatní známka Kozoroh a měl by jí být na poštách
dostatek. Známka 3 Kč ve formě jedné známky již k dispozici není a ani se
neuvažuje v dohledné době o dotisku. Lze ji nahradit výplatními známkami 1Kč
(Kozoroh)+ 2 Kč (Panna), ale samotné 3 Kč nejsou tarif, proto je lépe řešit
výslednou cílovou frankaturu složením vyšších hodnot, které jsou k dispozici.
S úctou
Ing. Ladislav Vančura
tiskový mluvčí České pošty, s. p.
tel.: 267 196 310, fax: 267 196 406
e-mail: vancura.ladislav@gr.cpost.cz
 
 
 
  ZÁVĚR.
   Kvalifikovaná a bezprostřední odpověď tiskového mluvčí  České pošty s.p.,
Ing. Ladislava VANČURY, je  vícenásobným  poučením pro mě,  stejně jako pro 
Ing. Jana PAVLÍČKA, ale i pro redakci  NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ
   Obdobné upozornění, co se příležitostního razítka týká, jsem dnes dostal jako
soukromý e-mail. Škoda, že už dávno nejsem filatelista, asi bych si nepletl razítko
podací, s razítkem příležitostním.
   Že poštovně-nepoštovním, to už jsem převzal 
z informace v novinách ČSBS.
   Škoda,  že  mnozí  kritičtí pisatelé, řadoví občané i novináři,  se omezují 
toliko  na publikování  svého poznatku,  aniž  by  podnikli  věcné  kroky 
k  nápravě  v  dotyčné  záležitosti.  
   Pokud  opravdu  chceme  lepší  současnost,  musíme  vycházet  z řazení 
osobních  i  společenských  hodnot  ČLOVĚK , OBČAN ;  až  teprve  potom 
úředník,  novinář,  či  zaměstnanec   jakéhokoli   jiného   oboru. 
 

Doplňující informace:
1/ Chyby, kterých jsem se dopustil ve zpravodajství ze dne 13.II.2003, jsou 
    zde podloženy barvou  aqua,  a jsou rovněž  zmíněny v rejstříku  nápravy.
2/
Souběžně se zveřejněním na internetu  posílám e-mailem  tuto  stránku jako poděkování 
    tiskovému mluvčímu Generálního ředitelství České pošty s.p,  i jako podnět pro redakci 
   
NÁRODNÍHO  OSVOBOZENÍ. Samozřejmě i jako odezvu na vlídnou soukromou kritiku. 
3/ Další postup ohledně dvojjazyčných razítek, která mohou být objektivně nevhodná, 
    záleží zejména na místních občanech a příslušných obecních i státních úřadech.  
4/
Přímé návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov, na titulních stránkách zpravodajství 
DOKLAD, například 13. února 2003.