Boží Dar = razítko = podbízivost : Landsmanšaft = dotaz : pošta ................................ 13. II. 2003
Nic proti českoněmecké vstřícnosti, ale vstřícnosti uvážené, vzájemné, a nepodbízivé.  

Dotaz ve věci veřejné                                                       Sídliště Prosek čtvrtek 13. února 2003 
Generální ředitelství České pošty s.p., tiskový mluvčí pan Ladislav VANČURA 
Věc: 1/ Pošta Boží Dar, česko-německé podací razítko
        2/ Omezený výběr i nedostatek poštovních známek hodnot 1 a 3 Kč.

  1/ Pošta Boží Dar, česko-německé podací razítko
    V letošním čísle 3, čtrnáctideníku  Českého svazu bojovníků za svobodu ( ČSBS )  
= NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ = ze dne 30. ledna, vyšla kritická poznámka týkající se 
česko - německého  podacího razítka  pošty  v  Božím Daru.  Zřejmě více lidí zajímají  
okolnosti tohoto počinu, což dokládá příloha =  kopie závěrečné části otištěné  kritiky.
   a/ Dovoluje Česká pošta a.s. používání podobných razítek?   Pokud  ano,  brali jste 
       v úvahu stanovisko ČSBS ?
   b/ Kdo podnítil a odsouhlasil použití česko-německého podacího razítka v Božím Daru ? 
   c/ Pokud je to projev soukromě-účelové podbízivosti, jaké závěry a opatření byly činěny?
   d/ Poslal vám Ing. Jan PAVLÍČEK,  nebo někdo další,  kritiku zmíněné události ?  Pokud 
      
ano,  s  jakým  výsledkem?

 2/ Omezený výběr i nedostatek poštovních známek hodnot 1 a 3 Kč.
    Už od loňského roku jsou k dostání toliko jednokorunové poštovní známky s kozorohem.
Místo toho jsou   nabízeny hodnoty 40 + 60 haléřů.  Daleko  horší  je to  při nákupu známek
 tříkorunových. Jejich velmi častý nedostatek se  zpravidla  řeší nalepením hodnot 2,0 + 0,60
+ 0,40 Kč.  Kdy  a  jak  odstraníte zmíněný  nedostatek  a  nepraktičnost?

                S pozdravem a s přáním úspěšné práce                   Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                   190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek


Z Á V Ě R
       Výňatek z NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ,
                          jeho závěrečná část.
        Nevhodná  rozhodnutí 
      
škodí naší svébytnosti, i soužití.
    Česká pošta(?)
          v
  pohraničním
   Božím Daru
    
( Česká republika )

 V čí prospěch?
 
   
     

Doplňující informace:
1/ Souběžně se zveřejněním na internetu  posílám e-mailem  tuto  stránku tiskovému mluvčímu
    Generálního ředitelství České pošty a.s.,  redakci 
NÁRODNÍHO  OSVOBOZENÍ a Ministerstvu
    zahraničních věcí  České republiky.
2/ Při osobní návštěvě v  redakci
NÁRODNÍHO  OSVOBOZENÍ jsem se nedověděl, zda-li Ing. Jan
   
PAVLÍČEK  protestoval u některého z úřadů,  které zmiňuje ve svém  kritickém  konstatování. 
    Kvůli  urychlenému  řešení volím tento způsob.
3/ Přímé  návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.