Jan SOKOL = kandidát : prezident ČR : životopis = výhrady + žádost ....................... 09. II. 2003 
Nevyjasněná univerzitní aféra Jana Sokola a jeho politické skutky vyžadují veřejnou diskusi.
Jan SOKOL kandidátem na prezidenta?
   Přátelům jsem říkal  už  před prvním  kolem  letošních  prezidentských voleb,  že určitě bude
nominován  Jan  SOKOL.  Vycházím  nejenom  z  osobních  poznatků  získaných  ve Federálním
 shromáždění  ČSFR,  od léta 1990 do léta 1992.  
   Už  tehdy poslanec Jan SOKOL stranil stanoviskům Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Zejména 
se to projevovalo při projednávání  Československo-německé smlouvy,  kdy on,  ale též poslanci
Václav  KLAUS,  či Jiří DIENSTBIER starší,  se  kladně  neprojevovali  při  obhajobě  smluvních
důležitostí =  jako je  zdůraznění  naprosté  závaznosti   Postupimských  dohod  ze srpna 1945,  
a  následných reparačních dohod z Paříže. 
   Výše jmenovaní poslanci nepřipojili své podpisy k dotazu adresovanému vítězným velmocím, 
ohledně jejich současného stanoviska k platnosti jimi podepsaných poválečných dohod. Iniciátory
dotazu byli zejména poslanci ( abecedně )  =  
Pavel  DOSTÁL ,  Ivan  FIŠERA,  Bohuslav  HUBÁLEK,
Miroslav JANSTA, ....

   Tato iniciativa měla kladnou mezinárodní odezvu a posílila pozici Československé republiky.  
     Prosudetským poslancům  rovněž  nevadila  poškozující
  formulace Landesgrenze, prosazovaná Německem. Poslanec 
 
Jiří  DIENSTBIER,  ministr zahraničních věcí ( ! ),  zavádějícně
  a vytrvale proklamoval,  že  státní hranice  už  není používaný
  výraz. Teprve fotografický důkaz
STAATSGRENZE, který jsem
  nechal na svůj náklad pořídit přímo na hranici mezi Spolkovou 
  zemí Bavorsko a  Československým  státem  ( rozdaný třem 
  stovkám poslanců FS ČSFR ),  začlenil  státní  hranici do
  konečného znění  mezistátní smlouvy  s Německem.  Jistěže 
  k tomu přispěly i další průkazné  argumentace  z textů jiných 
  tehdejších mezistátních smluv  podobného druhu.

 Rok 1993 zamlžovaná  univerzitní  aféra  Jana  Sokola         
               Výňatek z deníku  P R Á C E , 18. prosince 1993 , autor  Jiří  OVEČKA
                   " Rektor  Radim  PALOUŠ  odmítá zpochybnění Sokolova diplomu " :
   Ve  vedlejším  rámečku

     je vyjádřen zásadní,

dosud řádně nevysvětlený,


      
p r o b l é m
   počátku  univerzitní
            kariéry

     pana  Jana Sokola,
      nynějšího děkana

    Fakulty humanitních
 studií Univerzity Karlovy.

 


Rok 1995Jan  SOKOL  mezi  signatáři  výzvy  Smíření 95.
   Výzva také požadovala  přímé  jednání   vlády  České republiky s  krajanským spolkem,
  Sudetoněmeckým landsmanšaftem,  ačkoli  logickým  a  důvodným  partnerem  by  měl  být  
Český svaz bojovníků za svobodu,  jako  vrcholné  sdružení  přímo postižených odpůrců a obětí
 sudetoněmeckého nacismu. 
    Výzvu  z  28. března 1995  podepsali  známí  prosudetští  exponenti,  ať už to byli bývalí 
poslanci  FS ČSFR,   p.t.
Bohumil  DOLEŽAL,   Emanuel  MANDLER,  Dana  NĚMCOVÁ,   Jan  SOKOL, 
ale i další disidenti,  p.t. Petr  PITHART, Petruška  ŠUSTROVÁ,  a několik desítek  dalších  signatářů; 
na naší i na německé straně.  Jejich  prvotní  výčet například  přinesl 30. března 1995  tehdejší  
deník  Svobodné slovo. 

Z Á V Ě R 
    Na zmíněných faktech lze vidět,  jak málo se berou v úvahu  téměř  nedávné události. 
 Jejich zamlžování a retušování neslouží tomu, co chceme, co je vyjádřeno srozumitelnými   
 slovy Pravda vítězí, nebo fair play.V podstatě obojí tvoří rub a líc velice potřebné hodnoty.
 Proto se obracím  veřejnou  písemnou  žádostí  na  předsedu vlády České republiky, 
pana 
  Vladimíra ŠPIDLU
.  Měl by  ozřejmit důvody,  proč v minulých dnech  nabídl  prezidentskou
  kandidaturu panu
Janu SOKOLOVI. 
     
Souběžně žádám  Českou televizi o uspořádání otevřené diskuse na toto téma, zejména 
  s účastí pánů 
Jana  SOKOLAJiřího  OVEČKY ( snad dodnes působícího v České televizi ). 
 

Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.