ŠUSTROVÁ + automobilová nehoda = usmrcení : média = zámlky = podivnosti ... 08. II. 2003
Řidička, novinářka Petruška Šustrová,  smrtelně zranila ženu na přechodu pro chodce. 
    §  ? hlídací psi demokracie ?  

Petrušce Šustrové hrozí obvinění.
Jako jediný o tom informoval 10. dubna 2002 dnes už zaniklý deník Super.  Psal o automobilové
 nehodě, kterou způsobila komentátorka LIDOVÝCH NOVIN, Rádia Svobodná Evropa a Českého
rozhlasu
=
.... Na  přechodu  pro chodce u Perunovy ulice srazila zprava  přecházející ženu. 
Chodkyně utrpěla těžké zranění, kterému posléze podlehla
.... ( Výňatek z textu).

Šustrová přijala podmínečný trest
Vinohrady - Desetiměsíční  trest  s  podmínkou  na  půl roku 
vyměřil  někdejší  poradkyni
ministra vnitra a novinářce  Petrušce Šustrové  soud  za to,  že v březnu srazila  a usmrtila 
chodkyni.  Zároveň jí na  osmnáct měsíců  zakázal řídit motorová vozidla
. ..... Přestože  se 
obžalovaná  během  vyšetřování  hájila  tím,  že  jí  žena  vstoupila  do cesty  nečekaně,
a nemohla tudíž střetu zabránit, vzdala se práva na odvolání
. Státní zástupce se nevyjádřil,
a tak dosud není  rozsudek pravomocný
. Pokud se žalobce odvolá, může soud uložit řidičce
trest přísnější. Původně hrozilo Šustrové až pětileté vězení
.
......    ( Výňatky  z  rubriky  krimi,  ve  Večerníku Praha,  10. října 2002 ).

Kalkulace s prezidentskou amnestií
.... Odvolací senát Městského soudu v Praze bude rozhodovat o odvolání státní zástupkyně
Ivy Tomanové proti rozsudku. Šustrová se dopustila  nedbalostního  trestného činu těžké
újmy na zdraví s následkem smrti.  Letos 22. března v Praze 3 totiž nepřizpůsobila rychlost
jízdy svého auta skutečnosti, že se blíží k vyznačenému přechodu pro chodce ve směru jízdy
ulicí Jičínskou k ulici U vodárny a  na  přechodu  srazila  starší paní,  jež  svému  zranění
podlehla.
..... ( Výňatek z deníku HALÓ NOVINY,  čtvrtek 14. LISTOPADU 2002 ).

Vlastní, později  získané  poznatky a  závěr.
Ačkoli k nehodě došlo v Praze 3
,  Obvodní soud pro Prahu 3  ji  nesoudil.  V úvahu tedy
přicházela Praha 2-Vinohrady. Velmi dlouho jsem čekal  na odpověď, nechtěje zbytečně urgovat;  
s nadějí, že se k nehodě vysloví samotná paní  ŠUSTROVÁ. Ale nikde jsem nic podobného
nezaznamenal. Naštěstí se objevila  osamělá  informace z HALÓ  NOVIN,  že případ bude řešit 
odvolací řízení
u Městského soudu v Praze. 
Posečkal jsem další měsíce.  Ani mateřský deník  =  LIDOVÉ NOVINY  =   kde  paní  Šustrová
často  a  kriticky komentuje rozličná dění ve státě, 
nepřinesly ani závěrečnou soudní informaci, 
ani lidsky přijatelné vysvětlení k tomuto tragickému případu.  
Nakonec jsem zjistil,  že
Městský  soud  v  Praze  už  k dalšímu  projednávání  nepřistoupil,
protože  Městské státní zastupitelství  v Praze  vzalo  zpět  své odvolání  a  původní rozsudek 
tím  nabyl  právní  moci.   Naše  sdělovací  prostředky  o  tom  opět  mlčely.
Proč ?  Vždyť tady neexistuje  oficiální  cenzorský  úřad,  jako  za  totality  režimu KSČ. 
Takže  kdo?  A dokonce v  celostátním  měřítku ?  Je to  totální  náhoda, či  totální  záměr ?
Soudní spis  1T 66/2002  obsahuje  řadu  vysvětlujících  informací,  které by ve vlastním 
zájmu  měla  ozřejmit  postižená novinářka.  Zejména to, že se chtěla  dohovořit s pozůstalými
o možném odškodnění.  I  když  právě  tohle  nebylo  součástí  rozsudku.
Pro názorné srovnání s trestem  za obdobné usmrcení,  ke kterému  došlo  22. listopadu 
2002  po11:00
hodin  v Praze 9,  rovněž  na  přechodu  pro chodce, v  Kolbenově ulici, jsem 
tentokrát  marně  sháněl  výsledek soudního jednání.  Jenom místní a časová informace nebyly 
formálně dostačující k vyhledání rozsudku. Ani u soudu, ani u státního zastupitelství v Praze 9. 
Byl jsem odkázán na  dopravní odbor  státního zastupitelství  v Lazarské ulici,  abych si  tam 
obstaral  požadovaná  upřesnění  ( příjmení, jména ).  Teprve  pak  se dá  hledat ve spisech.   
S vidinou výhrad o tzv. ochraně osobních údajů  jsem  tam už raději nešel. Vždyť den má jenom 
24 hodin. Nejenom pro práci, se kterou dobrovolně nahrazuji liknavost placených profesionálů. 
Tiskový zákon ukládá povinnost objektivního informování.  S tím úzce souvisejí ustanovení 
o opravě, o omluvě, o dodatečném sdělení. 
Drtivá  většina  médií  tu  však  příliš často  selhávala  a  selhává.  Bohužel,  kolikrát 
nejde jenom o smrtelné automobilové nehody  a  o tragická,  celoživotní  poznamenání 
jednotlivců.  Podobné  manipulace  se vyskytují  také v událostech celospolečenského 
zájmu, včetně  modelového zpracování vyhlídek vstupu či nevstupu do Evropské unie. 
Spíš  však  dostáváme   jen   účelové    náznaky,   zámlky,   
polopravdy,   glorifikace  
a protěžovaní celebrit.   Důkazy o tom  jsem už  vícekrát  předložil,  stejně jako  tento
nynější.   Naštěstí  někdy  i  s docílením  úplné,  nebo  alespoň  částečné  nápravy.

Doplňující informace:
1/ Souběžně se zveřejněním na internetu  posílám e-mailem  tuto  stránku jako podnět paní 
    Petrušce
ŠUSTROVÉ a šéfredaktoru LIDOVÝCH NOVIN = pan Veselin VAČKOV,   Syndikátu 
    novinářů ČR,  a  Českému rozhlas  i  České televizi  ( kde paní
P. ŠUSTROVÁ dosti často 
    působí, aniž by ... ).  
2/ Ve zprávě
Večerníku Praha se nepíše o ještě vyšší funkci, kterou paní Petruška  ŠUSTROVÁ 
     zastávala, rovněž v roce 1990,  t.j.  náměstkyně  federálního  ministra vnitra, ( potvrzeno
     v encyklopedii
KDO JE KDO Česká  republika, přelom 20. století ).
3/
Během zítřka, neděle 9. února 2003, hodlám zveřejnit zásadní informaci ke třetímu pokusu
    o zvolení nového prezidenta České republiky.
4/
Možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.