ČR : EU = kongres = euroskeptici : fakta : euronadšenci - eurokariéristé .......... 02. II. 2003
Mezinárodní  eurokritický  kongres  se  má  uskutečnit  8. února  2003 v  Praze. 

  Naši  předkové  zachovali   svou   mateřštinu 
  a dokázali se prosadit i v Rakousku-Uhersku,
  navzdory  různým  těžkostem.

  
  Euroskeptikové by měli předložit variantní 
1/
model situací, které by vznikly odmítnutím našeho vstupu do Evropské unie. Zejména pokud 
    by do EU vstoupily další sousední státy.  
2/ model opatření pro maximální ochranu naší svébytnosti, v případě vstupu České republiky 
    do rámce  Evropské unie. 
3/ návrhovou kandidátní listinu  pro případné volby, i  jmenování do rozličných funkcí v  EU,
    =  s  podrobným  životopisem  uvažovaných  představitelů,  jak  z řad  euroskeptiků, tak
     i z řad  euronadšenců. Včetně  možných  eurokariéristů,  kteří  vlivem médií  získávají  punc
    světovosti  a  tím i  vlivové  společenské  postavení =  například
senátor Josef  ZIELENIEC. 
    Jeho předvolebně ohlašovaný " boj proti korupci "  nalákal voliče,  ale má  žalostné,  nulové
    výsledky.  Podobně  by  to  mohlo  dopadnout  s jeho  případným  europoslancováním, atp. 

Doplňující informace:
1/ Mezinárodní eurokritický kongres  REFERENDA  V  UCHAZEČSKÝCH  STÁTECH,  je plánovaný 
    na sobotu 8.února 2003, do Michnova paláce ( Česká obec sokolská ), Praha 1, Úvoz 450,
    vstup z ulice Všehrdova ( bude označen ). Pozvánka, i euroskeptické polemiky, jsou na adrese
    www.euroskeptik.cz  .
2/ Souběžně se zveřejněním posílám e-mail pořadatelům, tuto internetovou stránku jako podnět,
    nejenom ke kongresovému jednání.
3/ Možné návaznosti  lze vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových 
    slov,  na titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD,  například  2. ledna 2003.