PALACH = výročí = lidé : celebrity + Český rozhlas =  ............................................ 20. I. 2003
Zkreslující informace rozhlasu o pietní akci. Neúčast prezidentských kandidátů, atp. 
Včera uplynulo 54 roků od pohřbu Jana PALACHA.
Český rozhlas, stanice Regina, zkreslujícně informovala o vzpomínkovém setkání k tomuto 
výročí.  Není  to ojedinělý  případ,  kdy  pracovníci veřejnoslužebných sdělovacích prostředků  
nectí etiku žurnalistiky. Tím se dostávají do zásadního rozporu se zákonem o Českém rozhlasu,
případně  se  zákonem  o České televizi. 
Proto jsem ráno odeslal následující, opět  konkrétní, věcnou stížnost  generálnímu řediteli 
Českého rozhlasu. Při jejím zveřejňování na internetu ji odesílám také Radě Českého rozhlasu, 
s očekáváním důsledné nápravy povrchností a kamarádských shovívavosti,  provozovaných za
peníze občanů,  na  úkor  jejich  pravdivé  a  objektivní  informovanosti.
Konečná  možnost  nápravy,  po  setrvávajících  netečnostech  odpovědných  představitelů,  
spočívá v případném soudním jednání,  právě na základě zákonů o Českém rozhlasu, o České 
televizi. 
Už  bylo  a  je  dostatek  důkazů  o  elitářském  a   nekvalitním  plnění  svěřených  úkolů, 
ale za  silně nadprůměrová  peněžní ohodnocení,  v době  téměř  10%  nezaměstnanosti ! 

Dopis generálnímu řediteli ČRo =
Stížnost ve věci veřejné                                                  Praha pondělí 20.ledna 2003

Generální ředitel Českého rozhlasu Ing. Václav KASÍK
Věc: Zkreslené informování o účastnících pietního aktu u hrobu Jana PALACHA

Vážený pane,
v dnešních zprávách stanice ČRo Regina, těsně po 7:00 hodin jsem slyšel, že včera se
u hrobu Jana PALACHA sešlo „několik náhodných“ účastníků vzpomínkového setkání.
Tato informace zcela pomíjí nejenom přítomné členy Obecně prospěšné společnosti 
JANUA o.p.s
., smíšený sbor b Harmonie při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského v Praze-
Nových Butovicích, i spojené mužské sbory ( Pěvecké sdružení pražských učitelů, 
Pražský pěvecký sbor Smetana
a Pěvecký sbor Typografia ). Mimo ně tam byly necelé 
dvě desítky těch, kteří trvale vědí kdo byl Jan PALACH, kdy zemřel, a kde je jeho hrob.
Těch náhodně příchozích bylo opravdu několik. V zájmu  jaké  objektivity  zazněly jejich 
výpovědi na
rozhlasových vlnách ?
 Pravda, mohlo tam být víc pamětníků i studentů, když uvážíme, že Praha má 
přes milion  obyvatelů  a  tisícovky  „ antikomunistických “  celebrit,
  včetně  
možných  kandidátů
  na  úřad prezidenta  či  prezidentky  České republiky.
Nevědomost  lidí,  i  lhostejnost  mocných,  jsou do značné míry podmíněny 
kvalitou informační  a  publicistické  práce  veřejnoslužebných  médií.

        S očekáváním odpovídajících opatření a s pozdravem        Bohuslav HUBÁLEK
                                                                                          190 00 PRAHA 9 Českolipská 19
                                                                                             www.volny.cz/doklad-hubalek


Informace, rozdávaná účastníkům vzpomínkového setkání:
Přepis textů, uvedených na rubu informačního listu:
      " Politika v svých zásadách není odůvodněna  jen  eticky. Je to jakási  radost z logiky : 
       logika  státu,  republiky, demokracie,  logika  vlastního života.  Vidím  v kosmu  plán,
       nevěřím v náhodu. Ten plán se stává v dějinách zřetelným. Také tento lid zde má svou
       úlohu, vykonal  něco, udržel se ve velikých bouřích a  obnovil teď svůj stát :  to přece 
       musí mít svůj smysl. Komponuji si teď svou filozofii dějin.  Obnovení naší svobody je
       jen článkem v nejnovějším vývoji Evropy a světa a odsud jdu dál a snažím se pochopit       
       smysl tohoto státu  -  a svého poslání , své povinnosti. "
                                                                                           Tomáš G. Masaryk
                                                                   ( in: Emil Ludwig, Duch a čin, Praha 1996, str.180 ) 
 

  Z  kázaní  duchovního  ThDr. Ing. Jakuba Trojana
    
( 25. 1. 1969, Olšanské hřbitovy )

    "  Ukázal  nám,  že  poslední   skutečností   lidského  života,   na čem  jedině  záleží  a co 
    je  bezpodmínečnou  a  trvalou hodnotou, je služba v lásce, která nehledá svých věcí, ale
    především záchranu druhých. Smrt  Jana Palacha nás volá k životu.  'Většího  milování 
    nad to žádný nemá, než aby život svůj položil za přátele své' 
( Jan 15,13 ).
    V tomto cynickém století,  v němž nás často děsí druzí a  my opět děsíme je a v němž se 
    mnohdy  lekáme, jak jsme všichni vnitřně malí - on nás přivedl k tomu,  abychom  se ptali  
    otázkou, která  z nás může učinit velké lidi : co jsem udělal já  pro druhé, jaké je mé srdce,  
    za čím jdu, čemu sloužím, co je  pro  mne  nejvyšší  životní  hodnotou ? .... " 
Doplňující informace:
1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob ( BÜRGERMEISTER,
      NĚMEC,  PALACH,  atp.),  nebo podle klíčových  slov,  na  titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD.