HUČÍN = soud = Přerov = průběh = odpověď + názor = obhájci  ............................ 13. I. 2003
Je věcí obhájců, aby předjednali technické záležitosti únorového soudního jednání.  
Okamžitá odpověď OS v Přerově
dává prostor k tomu,  aby  obhájci  pana  Vladimíra HUČÍNA  předjednali  s vedením soudu ty
nejvhodnější  technické  podmínky pro únorové soudní jednání. Místní příznivci pana HUČÍNA
pravděpodobně znají  počet  i  velikost  jednacích síní,  způsob jejich  zateplování  i  osvětlování.  
To představuje základní prvky pro přípravu náhradních řešení, kdyby došlo k poruše v dodávce
tepla, elektřiny,  nebo k  průsakům  vody z vadného potrubí.  Také by neškodilo stanovit  brzký
náhradní termín, pokud by 27. února nastaly  jiné  nepřekonatelné překážky.    
Účast a zodpovědnost sdělovacích prostředků 
představují zásadní prvek objektivního informování veřejnosti, ať už jde o příznivce, nebo 
o odpůrce obžalovaného. Aby jakákoli zkreslující = nepravdivá = tvrzení nalezla  patřičnou 
odezvu, přinejmenším v postihu podle tiskového zákona.  Zatím také kolují  jiná  hodnocení, 
než  jaká vyjadřuje odpověď soudu, níže uvedená. 
Slova  a  cinkot  klíčů  jsou  nicotné  bez  poctivé  a  cílevědomé  práce.
I v  tom je očividná příčina  promarňovaných příležitosti,  daných  událostmi  z  listopadu 1989. 

Odpověď na žádost ze dne 7. ledna 2003:
Doplňující informace:
1/ Zatím jsem nikde nezaznamenal jakoukoli oficiální odpověď od institucí, kterým je určena petice na 
     internetu  aaawebpages.cz  =  ve prospěch pana Vladimíra HUČÍNA.

2/ Souběžně se zveřejnění této stránky na internetu, posílám e-mailem kopii jednomu z obhájců = JUDr. 
     Milan HULÍK. 

3/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných osob ( příjmení 
     HUČÍN, HULÍK, atp.)  nebo  podle  klíčových slov,   na  titulních stránkách  zpravodajství  DOKLAD 
    
( například  7. ledna  2003 ).