Poslanci : média = obezličky + alibismus = diskriminace + škody .................. 25. XII. 2002
BROŽÍK=ČSSD,  KLAUS=ODS,  VYMĚTAL=KSČM, mají podíl na protěžování médií.

Diskriminační  přístup poslanců je v rozporu s Jednacím řádem Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR = PSP ČR.  Trvale jsou zvýhodňovány  podnikatelské subjekty  z oblasti
sdělovacích prostředků, působících v prostorách Poslanecké sněmovny. Protekčně nemusejí  
platit nájemné,  elektřinu,  telefony. Narozdíl od nájemců drobných provozoven v podloubích
poslaneckého areálu. 
Pod  "svícnem"  je spíš nechuť, než tma.
  Tak by se výstižně dal nazvat přístup předsedy
i členů Stálé komise pro práci Poslanecké sněmovny, stejně jako netečnost  předsedy PSP ČR 
= v minulém volebním období.
Předseda  minulé  komise, sociální demokrat František  BROŽÍK,  odpovídal  na vícekrát
připomínanou kritiku jen s prodlevami a vyhýbavě.
Předseda minulé Sněmovny, konzervativní politik a ochránce podnikatelů, Václav KLAUS,
na svých internetových stránkách sice mluvil o českém podnikateli, jako o existenčně ohroženém
druhu. Avšak  naprosto  ignoroval jeho  nepřehlédnutelnou  přítomnost,  přímo  "pod svícnem".  
 

Na písemnou připomínku dodnes neodpověděl. 
Ani  nynější předseda  Stálé komise,  Karel VYMĚTAL (KSČM), si nevede lépe. Možná,
že svou roli hraje i skutečnost,  že  HALÓ noviny  jsou stranickým deníkem komunistů a zatím
požívají tytéž výhody,  jako redakce,  které  jsou  v kapitalistickém  vlastnictví  zahraničních
akciových  společností. To potvrzuje jeho mlžící odpověď, doručená 23. XII. 2002, 

Doplňující  informace:
1
Další návaznosti  lze vyhledat  podle  klíčových slov, na  titulních  stránkách  zpravodajství  
    DOKLAD
( například 2001/IV/04 + 2001/X/27, ... ), nebo podle rejstříku  pojednávaných   
    osob ( například  příjmení  BROŽÍK,  KLAUS,  KYNŠTETR, atp. ).
2/ Hned po svátcích hodlám v této záležitosti pokračovat, neboť jsou porušovány etika i zákon. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx