HALÓ noviny = KSČM = §261a = Jáchymovská lež = tr.oznámení .................. 18. XII. 2002
Průběh trestního oznámení na HALÓ noviny za nepravdy o zločinech režimu KSČ 

Osobní dotaz,  2.XII. 2002, ozřejmil stav trestního řízení,
o které jsem písemně požádal 27.září 2002 Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, ohledně nepravd v deníku  Komunistické strany Čech a Moravy  = HALÓ noviny.  Nepravdy  byly zveřejněny v redakční poznámce, 19. září 2002,  čímž  naplnily skutkovou podstatu § 261a Trestního zákona = 

     Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické
     nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti
     lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Trestní oznámení Zn 420/2002 bylo postoupeno Policii ČR pro Prahu 1. 
Hned následující den, tentokrát ale po dotazu v policejní podatelně, pozval mě vyšetřovatel 
k protokolárnímu vysvětlení.  Došlo k tomu 5. prosince,  v rozsahu 1/2  stránky formátu A4. 
Teprve další týden přijala Policie ČR mou nabídku a telefonicky jsem byl požádán o obstarání pomocných důkazů, z příslušných dokumentů ve Státním ústředním archivu. 
Bezodkladně jsem začal plnit tuto věcnou pomoc = výběrem dalšího charakteristického případu,
vyhledáním konkrétních písemností, jakož i  požádáním o jejich úředně ověřené kopie. Ty jsem
dnes předal Policii ČR, spolu s jejich výčetkou.


Doplňující  informace:
1/ 
Další návaznosti  lze vyhledat podle klíčových slov, na titulních stránkách  zpravodajství  
      DOKLAD
( například 20. a 27.září 2002 ),  nebo podle rejstříku  pojednávaných  osob  
      ( například příjmení DROBNÝ, HORÁKOVÁ, KŘÍŽ, SRBEK, atp. ).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx