ÚV KSČ + ZÁPOTOCKÝ  =  zločin : JEŘÁBEK - KSČM  ................................... 18. XII. 2002
"Třídně" nelítostní soudruzi vydávali justiční direktivy, koho popravit pro výstrahu, ....

HALÓ noviny, jakožto deník KSČM,
i  v  redakčních  komentářích často mlží a popírají politicky motivované zločiny exponentů  
režimu  KSČ. Tento nepravdivý a zkreslující přístup, odporující  § 261a Trestního zákona,  vyhovuje zejména těm,  kterým  silně vadí,
 že  pominuly dny  totalitní absurdity =  že oni už  
" třídně " nerozhodují o přijetí  dětí  do odborných  škol, o výjezdních doložkách pro cestu 
do zahraničí,  o zařazení na vedoucí místa v podnicích a úřadech .... 

Hlásání tzv. Jáchymovské lži,
se dopustil 19. září 2002 redaktor HALÓ novin, pan Jaroslav SRBEK, v redakční 
poznámce
na straně 5  =  Fraška ÚDV na  pokračování  =
 
  .... Lidé mají být konečně přesvědčeni, že tady byli zločinci ve vedení státu a tím
   i potvrzena teze, kterou do světa  pustil  prezident Havel  a kterou  mu  později
   schválili zákonodárci o zločinnosti komunistického režimu. Dodnes se totiž nic
   podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo prokázat. 
.....  = 

HALÓ noviny a jejich příznivci tím ignorují 
mnohé průkazné dokumenty
o promyšlených justičních vraždách,  vykonaných s vědomím a  s přičiněním  vrcholných představitelů KSČ,  včetně  tehdejších  stranických  ministrů  i  prezidentů. 

Promyšlená justiční vražda četaře Pohraniční stráže, byla uskutečněna
podle rozhodnutí Politického sekretariátu ÚV KSČ,
přijatého na jeho133. schůzi, která 
se konala dne 9. června 1953, v 10 hodin na pražském Hradě, za spoluúčasti tehdejší vlády. 
Doklady o tom jsou nyní uloženy ve Státním ústředním archivu, Praha 4-Chodovec, Archivní 
ulice č.4,  složka  A-ÚV KSČ,  fond 02/5,  svazek 59,  archivní jednotka 158,  bod 2/c.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující  informace:
1/
Na toto sdělení bezprostředně navazuje informace z dnešního dne, o stavu trestního 
     oznámení na redaktora HALÓ novin, kvůli popírání politicky motivovaných trestných
     činů, kterých se dopustili exponenti režimu KSČ v době nesvobody 1948-1989.
2/  Další návaznosti  lze vyhledat podle klíčových slov, na titulních stránkách  zpravodajství  
      DOKLAD
( například 20. a 27.září 2002 ),  nebo podle rejstříku  pojednávaných  osob  
      ( například příjmení DROBNÝ, HORÁKOVÁ, KŘÍŽ, SRBEK, atp. ).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx