Privatizace = nepromlčení : fakta : mlžení = SVOBODA Jiří .......................... 11. XII. 2002  
Důkazy proti privatizačnímu mlžení pana Svobody na internetu virtually.cz
Zasláno e-mailem 10.prosince 2002 šéfredaktorce internetových novin virtually.
Dopis ve věci veřejné
 
Vážená paní Dědečková,
 
    velice mě překvapilo tvrzení pana Jiřího Svobody ze dne 5.prosince 2002, které zveřejnil na www.virtually.cz ,
v rámci rozsáhlého pojednání  Devadesátá léta XX.stol. v Čechách:  Léčba Klausem. Ukradená revoluce.
Spálená země. ...a Václav Klaus.
Zhruba za polovinou textu, na straně 9 z 15 se píše:
.... Byl jsem spoluautorem zákona, který za podvody při převodu státního majetku na jiné subjekty stanovil dvacetiletou  promlčecí lhůtu.  .... ".    ????
 
    Jako autor novely o promlčecí lhůtě musím prohlásit, že tato iniciativa  byla ignorována pravicovými
poslaneckými kluby, i Výborem ústavně právním = VÚP= jako celkem ; s  výjimkou poslance ČSSD,  bývalého
člena KSČ, JUDr. Vladimíra ŘEZÁČE. Ten mě požádal o souhlas k osvojení tohoto návrhu, za předpokladu,
že jako navrhovatel se budu účastnit projednávání v jednotlivých výborech =  v rámci novely trestního zákona,
na podzim roku 1993. 
 
   Právě proto, že ve vládní novele bylo pouze zvýšení pokuty z milionu na pět milionů Kč, navrhl jsem dva
zmíněné paragrafy. Aby, až po mnoha letech, případní rozhašteření kořistníci nemohli hájit neoprávněně
získaný majetek řečněním o právním státu, o nemožné retroaktivitě práva, vlivem prošlých promlčecích lhůt. 
Úplné nepromlčení bylo poslanci pozměněno na úroveň 20 let, jako za vraždu. Druhý navržený paragraf nebyl 
doporučen plenární schůzi PSP ČR. 
 
   Těchto jednání se účastnil tehdejší předseda Nejvyššího soudu, JUDr. Otakar MOTEJL, jako odborný poradce. 
Právě on ve VÚP navrhl dvacetiletou hranici, místo úplného nepromlčení. Bylo to v diskusi , které jsem se také zúčastnil, se souhlasem poslanců. O nějakém návrhu, který by podal pan Jiří SVOBODA, se nejednalo, což je
zřejmé z příslušných archiválií Poslanecké sněmovny.   
 
Vzhledem k tomu musím mít vážné pochybnosti o důvěryhodnosti ostatních tvrzení pana Jiřího SVOBODY.
Rozhodně  by měl  zaujmout  otevřené stanovisko.  Není  dobré  mlžit  a  klamat  veřejnost, byť se to děje
postupnými a nenápadnými krůčky.
    V souvislosti s obdobnými praktikami spisovatele Ludvíka VACULÍKA, zveřejnil jsem 1. dubna 2002 
na
www.volny.cz/doklad-hubalek protestní dopis Lidovým novinám,  jehož argumentační součástí je kopie
legislativního podání z 8. října 1993 = 
DOKUMENT
Kopie =strana 1:

Celý legislativní
  podnět je na
   jeden a půl stránce formátu
         A4.  
 Obsahuje  text
  dvou nových  
    paragrafů, 
     ale i jejich
    zdůvodnění.
   

        Stejnou 
  možnost  měl,
  a  má,  každý
z protěžovaných
   celebrit naší
   současnosti.

Pokud jim nejde
o dělání dojmů, 
ale o přínosnou
        práci. 

       

        Kopie = strana 2: 

Doplňující informace:
1/ Takřka obratem, v 0:22 hodin dnešního dne, odpověděla paní Jana DĚDEČKOVÁ:
      ... Váš dopis posílám panu Svobodovi. Jistě k tomu zaujme nějaké stanovisko. ...
2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, 
     nebo  podle  klíčových slov,   na  titulních stránkách  zpravodajství DOKLAD,  například 
     1.dubna 2002.