Funkcionáři = tabuizace = peníze + nelogičnosti = protest + návrh .................. 21. XI. 2002
Zejména KPV ČR mlží a hospodaří na úkor řadových politických vězňů režimu KSČ
Zbytečné  úřadování  na  úkor  lidí  není  odkazem  TGM.
Bezplatné jízdné  odbojářů a  příslušníků  PTP 
vychází  ze zákonem  daných  ustanovení,
na základě  průkazných  dokladů.   Jedná se  tedy o  neměnnou,  leč  zneužívanou skutečnost. 
Představitelé dotyčných  organizací  sami  už  dávno  měli navrhnout úpravu, která by
odstranila   plýtvání  drahocenným  časem  jejich  vrstevníků,   při   každoročním  potvrzování 
této skutečnosti,  dalším  datovaným  a  placeným  kupónem. 
Nejde jenom o docházkovou  povinnost  tisícovek  lidí do spolkových kanceláří, ale též 
o  tisknutí  a  evidování, jakož  i prodej cenin,  kterými  jízdní  kupóny  bezesporu  jsou. To samoúčelně  zaměstnává 
další  lidi,  tentokrát  i  plně  produktivního  věku. 
Tabuizované  organizace  tak doposud  získávají  peníze navíc.  Vedení  Konfederace 
politických vězňů  ČR = KPV ČR =  nikde nepřiznává  statisíce korun  za dopravní kupóny. 
Je to další nelogický a nemorální peněžní příjem, mimo každoroční třímiliónovou státní dotaci.
Proto jsem napsal ministru financí:

Žádost ve věci veřejné                                                            Praha  čtvrtek 31. října  2002 


Ministr   financí    České   republiky ,    Mgr.   Bohuslav   S O B O T K A
Věc: Cenový věstník Ministerstva financí ČR a bezplatné jízdné odbojářů
        

Vážený pane ministře,

     je pouze ve Vaší pravomoci, abyste v Cenovém věstníku MF ČR změnil dosavadní praxi, 
zakotvenou  v odstavci 2.4  =  Zvláštní jízdné pro důchodce - účastníky odboje.

    
Bezplatné jízdné  oprávněných lidí  je  dáno  neměnnou   skutečností,   kterou   uznávají
a  oceňují  zákony  České republiky.   Navzdory tomu  se vyžaduje každoroční potvrzování
průkazek kontrolním  kuponem,  což se jeví  jako nelogické a zbytečné, z pohledu řadových
účastníků odboje.
 
     Jenže dosavadní průkazková praxe nutí tisíce lidí, jejichž zdraví bylo podlomeno vězněním
i otrockou prací ( a  většinou jsou  dnes ve věku kolem 80 let )   =  aby  každoročně  věnovali 
zlomky svých dní  na  zbytečné  a  samoúčelné úřadování  několika  spolkových funkcionářů.  

    Vždyť i daleko závažnější osobní doklad  = občanský průkaz = nemusejí lidé důchodového
věku  obnovovat  v  pravidelných  lhůtách ;  mají  ho  na  dobu   neomezenou  =  na  doživotí.  
        
    Vzhledem  k  uvedeným  skutečnostem  Vás žádám,  aby  platnost průkazek  nebyla vázána 
na  další  obnovované  kontrolní kupony po roce 2002,  ale na povinnost souběžného doložení 
občanským  průkazem,  v  případě  vzniklých  pochybností.
          

 
  Pokud  se  uskuteční 
navrhované  řešení,  budou odbourány  tisícovky  hodin  zbytečného 
úřadování.  Bude  to  sice  na úkor  "důležitosti"  a  finančního  prospěchu  hrstky  spolkových 
funkcionářů, současně však  darujete  mnoha  jiným  lidem  více  času  na  jejich  vlastní  život.

 
                S pozdravem a s přáním úspěšné práce 
                                                                                         
    Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                                                
      politický vězeň režimu KSČ,
                                                                                                                poslanec ČNR a FS ČSFR 1990-1992
                                                                                                          
       190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
   


Ilustrativně zveřejňuji letošní zprávu o hospodaření KPV ČR.
   Je neúplná a matoucí.  Neuvádí všechny peněžní příjmy, jenom státní dotaci.  Zcela 
    pomíjí příjmy za členské roční příspěvky, poplatky za dopravní známky,  dary.

Doplňující informace:
1/  Na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD lze vyhledat možné návaznosti,  nejenom
     v rejstříku  pojednávaných osob, ale i  podle klíčových slov.  K dnešnímu tématu jsou to
     zejména  v letošním roce = dvakrát  10. březen. Oprava ze 12. března je také avízována
     v  souhrnném  rejstříku  nápravy.